UBCKNN vừa ban hành Quyết định số 994/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông.

Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 60 triệu đồng do không tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp về quản trị công ty (tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 không đúng thời hạn theo quy định).

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22, Điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên