Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 60 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Công ty quản lý quỹ PVI bị phạt do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ
Ảnh minh họa

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt 90 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Đầu tư BG Group (nay đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn APEC Group), do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Công ty cổ phần Đầu tư BG Group, tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Hoàng Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (mã Ck: IDJ) đã thực hiện giao dịch mua 1.660.300 cổ phiếu IDJ từ ngày 26/7/2019 đến ngày 15/8/2019 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch./.