Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin (CBTT) theo quy định pháp luật. Công ty không CBTT theo quy định pháp luật đối với các tài liệu sau như báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2017; báo cáo thường niên năm 2017, BCTC soát xét bán niên năm 2018; công ty CBTT không đúng thời hạn đối với các tài liệu như: BCTC quý I/2018; báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018; BCTC quý II/2018.

Thanh tra UBCK còn cho biết thêm, công ty có tình tiết tăng nặng - vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Mức phạt được căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên