Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu như Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013, năm 2014; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013; Báo cáo thường niên năm 2013 và năm 2014.

Mức phạt trên được đưa ra theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên