Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Sữa Hà Nội bị phạt 200 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, Công ty cổ phần Sữa Hà Nội công bố thông tin (CBTT) sai lệch đối với các khoản mục “dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi”, “các khoản phải thu ngắn hạn”, “chi phí quản lý”, “lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” trên báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 đã kiểm toán; đối với số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2021 trên BCTC quý IV năm 2021 so với BCTC năm 2021 đã kiểm toán.

Công ty Sữa Hà Nội bị xử phạt do công bố thông tin sai lệch
Ảnh minh họa

Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc huỷ bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với các thông tin đã CBTT sai lệch trên BCTC năm 2020 đã kiểm toán, BCTC quý IV năm 2021.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.