Cụ thể, do nhầm lẫn, CRC đã cung cấp thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng là tại Chi nhánh Triệu Việt Vương, Ngân hàng SHB.

Tuy nhiên, sau khi rà soát lại và phát hiện nhầm lẫn, công đã đính chính lại là tài khoản phong tỏa tại Chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng SHB.

Trước đó hồi tháng 8/2021, CRC đã đưa ra phương án phát hành tăng vốn điều lệ, với kế hoạch chào bán 15 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền dự kiến thu được là 150 tỷ đồng, trong đó công ty sẽ dùng 136 tỷ đồng để góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần công nghệ CRC, số còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động.

Về kinh doanh, CRC đạt doanh thu thuần 6 tháng đầu năm là 293 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp gần 7 tỷ đồng.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này âm gần 115 tỷ đồng. Giá trị dòng tiền âm trong kinh doanh trong giai đoạn này của CRC theo đó lớn gấp khoảng 16,4 lần so với lợi nhuận của công ty trong cùng giai đoạn.

Ngoài ra, công ty cũng vẫn tiếp tục chi các hoạt động đầu tư trong nửa đầu năm 2021 khiến dòng tiền thuần trong hoạt động đầu tư cũng âm hơn 30 tỷ đồng.

Để bù đắp dòng tiền, công ty phải gia tăng vốn vay, với giá trị tiền thu về từ đi vay là hơn 208 tỷ đồng, trong khi số tiền trả nợ gốc vay trong giai đoạn này chỉ là hơn 82 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 126 tỷ đồng./.

Chí Tín