Đại diện lãnh đạo Tổng cục Hải quan đón nhận Giải thưởng

Đại diện lãnh đạo Tổng cục Hải quan đón nhận Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2019 ở hạng mục Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc cho giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin tại Tổng cục Hải quan. Ảnh: Tuấn Dũng

góp phần đưa CNTT trở thành động lực trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại hóa hải quan, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Cục CNTT&TKHQ đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT để phục vụ cải cách TTHC trong lĩnh vực hải quan; góp phần đơn giản hóa quy trình, thủ tục hải quan, giảm thời gian thông quan cho doanh nghiệp (DN). Đến nay, 100% các cục hải quan và chi cục hải quan đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử, thu hút sự tham gia của gần 56.000 DN xuất nhập khẩu. Số thu thuế qua phương thức điện tử hiện đã chiếm hơn 90% số thu của ngành Hải quan.

Cũng nhờ vào thủ tục hải quan điện tử đã được triển khai rộng rãi trên toàn quốc đã cho phép người dân, DN thực hiện thủ tục hải quan 24 giờ trong tất cả các ngày trong tuần (24/7); thời gian xử lý bộ hồ sơ hải quan của hệ thống thủ tục hải quan điện tử (chỉ từ 1 – 3 giây), qua đó góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Với sự đóng góp tích cực của Cục CNTT&TKHQ, đến nay, Tổng cục Hải quan cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu về triển khai dịch vụ công trực tuyến, nêu tại Kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 – 2020 của Tổng cục Hải quan; góp phần triển khai có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW).

Cụ thể, cơ quan hải quan đã cung cấp 171/181 TTHC (94,5% TTHC) trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3; trong đó có 162 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 bao gồm các lĩnh vực: khai báo hải quan và thông quan hàng hóa, khai báo phương tiện vận tải đường biển, đường không, thanh toán thuế, phí và lệ phí, miễn giảm hoàn thuế.

Đặc biệt, ngành Hải quan đã tích cực hỗ trợ các bộ, ngành tích hợp hệ thống CNTT thực hiện kết nối TTHC tham gia NSW, ASW. Thống kê đến ngày 15/7/2020, 13 bộ, ngành đã kết nối 198 TTHC chính thức triển khai trên NSW, với xấp xỉ 3,2 triệu hồ sơ của hơn 39.900 DN.

Đối với thực hiện ASW, đến nay Việt Nam đã kết nối chính thức để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D điện tử tất cả 9 nước ASEAN: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines. Tổng số C/O Việt Nam đã gửi 238.072; tổng số C/O Việt Nam đã nhận 159.170.

Phúc Hải