s

Đoàn công tác kiểm tra ngăn kho C3.2 - ngăn kho điển hình tiêu biểu tại Chi cục DTNN Việt Yên

Công tác kiểm tra tại 5 chi cục trực thuộc, kết quả như sau: Các ngăn kho điển hình tiêu biểu đều thể hiện được sự vượt trội về mọi mặt so với những ngăn kho khác, đạt được những tiêu chí đánh giá đề ra; Chất lượng hàng hóa nhập vào kho được kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo đúng các chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật. Việc kê xếp lô hàng được các đơn vị theo dõi, chỉ đạo xếp đúng kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn, công tác bảo quản thường xuyên, định kỳ được thực hiện theo đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật.

Tất cả các ngăn kho đều được gắn biển hiệu rõ ràng, đẹp mắt. Việc ghi chép sổ theo dõi bảo quản, hồ sơ chứng từ đầy đủ phản ánh được thực trạng chất lượng của lô hàng đang bảo quản, các trang thiết bị phục vụ bảo quản đầy đủ và để đúng nơi quy định.

Đối với 7 ngăn kho điển hình tiêu biểu thực hiện xuất cứu trợ, hỗ trợ, xuất bán theo kế hoạch, tất cả đều xuất đúng tiến độ về thời gian, hàng hóa xuất ra đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo quy định và có tỷ lệ hao hụt nhỏ hơn định mức quy định.../.

Cáp Thị Thúy Lê - Cục DTNN khu vực Hà Bắc