Hoàn thành nhập kho 9.500 tấn gạo dự trữ

Ông Lê Minh Hồng, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Cửu Long cho biết, thực hiện Quyết định số 54/QĐ-TCDT ngày 15/02/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia (DTQG) kế hoạch năm 2022, đơn vị đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ nghiêm túc tổ chức, triển khai công tác đấu thầu đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Đến ngày 19/5/2022 đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch năm 2022 nhập kho 9.500 tấn gạo DTQG đảm bảo chất lượng và đưa vào bảo quản theo quy định. Cụ thể: Chi cục DTNN Tháp Mười 4.500 tấn; Chi cục DTNN Vĩnh Long 5.000 tấn.

Đánh giá công tác đấu thầu mua gạo năm 2022, ông Lê Minh Hồng cho biết, ngay sau khi có quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác đấu thầu mua gạo nhập kho năm 2022. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên thực hiện đấu thầu mua gạo DTQG qua mạng nên đơn vị còn lúng túng và gặp một số khó khăn trong xây dựng E-HSMT và công tác mở thầu, chấm thầu. Bên cạnh đó, do nguyên nhân khách quan, tại thời điểm nhập gạo dự trữ quốc gia do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều, phải chuyển tải gạo từ sông vào cửa kho xa, qua đường nên làm ảnh hưởng tiến độ giao, nhận hàng.

Nguồn: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long Đồ họa: Văn Chung
Nguồn: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long Đồ họa: Văn Chung

Về công tác xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ, lãnh đạo Cục DTNN khu vực Cửu Long đã sớm có chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các Chi cục DTNN Tháp Mười và Vĩnh Long, phối hợp với các tỉnh, thành tiếp nhận gạo để triển khai xuất gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2021 - 2022 (bao gồm cả xuất bổ sung) đúng thời gian quy định với số lượng 447,536 tấn, hoàn thành 100% kế hoạch. Cụ thể: Tỉnh Sóc Trăng 207,446 tấn; Hậu Giang 2,310 tấn; Bến Tre 167,820 tấn; Kiên Giang 22,680 tấn; Trà Vinh 42,075 tấn; Cà Mau 3,480 tấn; Vĩnh Long 1,725 tấn.

Ông Lê Minh Hồng cũng cho biết, về công tác xuất gạo DTQG hỗ trợ học sinh, được sự quan tâm của UBND, sở, ban, nghành các tỉnh trong công tác phối hợp nên đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Tuy nhiên một số tỉnh ra quyết định phân bổ còn chậm dẫn đến công tác lập dự toán và giao nhận gạo còn chậm.

Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đơn vị luôn quan tâm công tác phối hợp với chính quyền địa phương như: Phối hợp thực hiện tham gia giá của Sở Tài chính, làm cơ sở báo cáo Tổng cục DTNN xây dựng giá mua, bán lương thực DTQG; thông báo kế hoạch nhập gạo để phối hợp đảm bảo an ninh trật tự...

Bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, khó lường nên công tác bảo quản gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, theo ông Lê Minh Hồng, bảo quản hàng hóa dự trữ luôn được đơn vị xem là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp, thực hiện quản lý chất lượng hàng DTQG theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Để đảm bảo chất lượng hàng hóa dự trữ khi xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ, Cục DTNN khu vực Cửu Long luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa nhập, xuất kho. Công tác bảo quản lương thực mới nhập kho được đơn vị thực hiện chặt chẽ từ khâu kiểm tra chất lượng trước nhập kho đến các quy trình bảo quản khoa học. Đơn vị đã chú trọng việc nắm bắt công nghệ mới, tiên tiến, phát huy những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công tác bảo quản hàng dự trữ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động dự trữ nhà nước. Đơn vị sử dụng các phần mềm do Bộ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước xây dựng và quản lý phục vụ cho công tác chuyên môn. 6 tháng đầu năm đơn vị triển khai phầm mềm Hệ thống thông tin báo cáo. Ngoài ra còn sử dụng một số chương trình khác như Bảo hiểm xã hội, kê khai thuế, hệ thống đấu thầu quốc gia, dịch vụ công trực tuyến của kho bạc...

Ngay từ đầu năm Cục đã xây dựng kế hoạch bảo quản, đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ công tác nhập xuất và bảo quản hàng DTQG kế hoạch tổng cục giao; kiểm tra công tác quản lý chất lượng hàng lưu kho, công tác bảo quản thường xuyên, định kỳ lương thực và vật tư tại các chi cục trực thuộc. Từ đó dự phòng các tình huống có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa dự trữ để phòng ngừa.

Hiện tại, toàn bộ số lượng gạo dự trữ nhập kho tại Cục DTNN khu vực Cửu Long được phủ lô, dán kín, hút chân không, kiểm tra độ kín để nạp khí Nitơ theo quy định, đảm bảo chất lượng gạo dự trữ quốc gia, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng xuất cấp hỗ trợ cho nhân dân và học sinh các tỉnh trong khu vực. Cụ thể: Gạo nhập kho năm 2021 đơn vị thực hiện bảo quản tốt, chất lượng gạo và nồng độ N2 đảm bảo an toàn. Gạo nhập kho năm 2022 là 9.500 tấn trong đó Chi cục DTNN Vĩnh Long bảo quản 5.000 tấn; Chi cục DTNN Tháp Mười bảo quản 4.500 tấn.

Ngoài ra, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long luôn duy trì hướng dẫn, đôn đốc các chi cục DTNN trực thuộc thực hiện tốt công tác bảo vệ kho tàng hàng hóa dự trữ 24/24 giờ, tổ chức lực lượng và xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt.