Hoàn thành nhập kho gạo dự trữ quốc gia trước thời hạn

6 tháng đầu năm mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, nhưng Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hoàng Liên Sơn vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Hạ Văn Cơ - Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục DTNN tại văn bản số 209/TCDT-QLHDT về việc thực hiện lựa chọn nhà thầu để mua gạo dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2022, đơn vị đã triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị đảm bảo các nội dung liên quan đến việc đấu thầu qua mạng, tham gia đầy đủ công tác tập huấn do Tổng cục DTNN tổ chức trực tuyến, tiến hành chạy thử nghiệm hệ thống trên máy tính, chuẩn bị chu đáo các nội dung E-TBMT và E-HSMT, vật tư văn phòng phẩm phục vụ công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng. Đến hết ngày 30/5/2022 đơn vị đã tiến hành nhập kho hoàn thành 100% kế hoạch nhập kho 8.500 tấn gạo, xong trước thời gian quy định. Cụ thể: Chi cục DTNN Yên Bái 1.800 tấn; Chi cục DTNN Tuyên Quang 6.700 tấn.

Toàn bộ số lượng 8.500 tấn gạo nhập kho đều được kiểm tra đảm bảo chất lượng đối với gạo DTQG, có đầy đủ chứng thư về giám định, phiếu kiểm tra an toàn thực phẩm, các lô hàng nhập đầy đều được đưa vào bảo quản kịp thời, đúng quy trình kỹ thuật.

Nguồn: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn. Đồ họa: Văn Chung
Nguồn: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn. Đồ họa: Văn Chung

Đánh giá công tác đấu thầu mua gạo năm 2022, ông Hạ Văn Cơ cho biết, ngay sau khi có quyết định của Tổng cục DTNN, đơn vị đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác đấu thầu mua gạo nhập kho năm 2022. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên thực hiện đấu thầu mua gạo DTQG qua mạng nên đơn vị còn lúng túng. Trong quá trình thực hiện còn nhiều vấn đề chưa hiểu đúng, đơn vị thường xuyên phải tham khảo ý kiến của các vụ chuyên môn của Tổng cục DTNN nên cũng ảnh hưởng đến thời gian lựa chọn nhà thầu.

Về công tác xuất hỗ trợ, cứu trợ, trong 6 tháng đầu năm Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn đã thực hiện xuất cấp 7.471,112 tấn gạo DTQG hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể xuất cấp hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 692,655 tấn; xuất cấp hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2021-2022 là 5.983,412 tấn; xuất cấp hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022 là 795,045 tấn.

Ông Hạ Văn Cơ cho biết, ngay sau khi có quyết định của Tổng cục DTNN giao nhiệm vụ xuất cấp, Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn đã báo cáo UBND các tỉnh để ban hành quyết định phân bổ, chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp tiếp nhận gạo. Đồng thời, cục đã triển khai các thủ tục lựa chọn đơn vị vận chuyển, nhân lực phục vụ xuất kho, áp tải, giao hàng đảm bảo nhanh chóng, kịp thời giao gạo đủ về số lượng, tốt về chất lượng hoàn thành đúng thời gian quy định.

Tuy nhiên, đơn vị cũng gặp một số khó khăn như: đợt xuất cấp gạo hỗ trợ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho nhân dân 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang thời gian thực hiện quá gấp, thời tiết cuối năm khắc nghiệt mưa nhiều nên phải thực hiện đến ngày giáp tết mới xong. Đối với xuất gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2021-2022, việc rà soát, ra quyết định phân bổ lượng gạo hỗ trợ của một số tỉnh còn chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ xuất cấp.

Bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Công tác quản lý chất lượng và bảo quản an toàn vật tư, hàng hóa dự trữ quốc gia luôn được Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, xuyên suốt của cơ quan, đơn vị. Hàng năm, Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng hàng hóa đầu năm kết hợp với phát động phong trào thi đua xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp với các tiêu chí chấm điểm sát thực, qua đó đánh giá công tác bảo quản góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong công chức, người lao động nhằm bảo quản an toàn hàng hóa DTQG và xây dựng, cải tạo vùng kho dự trữ khang trang, sạch đẹp hơn.

Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, chi cục DTNN trực thuộc duy trì tốt công tác kiểm tra bảo quản hàng hóa DTQG, kịp thời phát hiện và xử lý các biến động về chất lượng, thủ kho bảo quản thường xuyên vệ sinh hàng DTQG, màng PVC, vệ sinh trong và ngoài kho sạch sẽ, thực hiện ghi chép sổ theo dõi bảo quản hàng ngày, cập nhật đầy đủ, cụ thể các công việc đã thực hiện, công tác bảo quản định kỳ theo quy chuẩn của từng mặt hàng DTQG.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng hàng dự trữ

Công tác quản lý chất lượng và bảo quản an toàn vật tư, hàng hóa dự trữ quốc gia luôn được Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn chú trọng quan tâm. Để làm tốt công tác này, đơn vị đã xây dựng kế hoạch bảo quản gắn với công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thường xuyên, định kỳ hàng dự trữ quốc gia để xử lý kịp thời diễn biến chất lượng vật tư, hàng hóa dự trữ quốc gia đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch được Tổng cục DTNN giao, đơn vị đã chỉ đạo các chi cục DTNN trực thuộc chủ động tiến hành kiểm tra hiện trạng thực tế kho tàng để đầu tư kinh phí sửa chữa; khẩn trương tiến hành vệ sinh, kê lót sát trùng kho, bố trí sắp xếp lao động, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ kỹ thuật phục vụ cho công tác nhập vật tư, hàng hóa. Việc đầu tư, sử dụng kinh phí cho công tác bảo quản được sử dụng đúng định mức, mục đích và hiệu quả.

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, lương thực, vật tư dự trữ quốc gia được bảo quản tại Cục DTNN Hoàng Liên Sơn luôn đảm bảo an toàn về chất lượng, đủ về số lượng, sẵn sàng xuất cấp trong mọi tình huống đột xuất, cấp bách.