Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, thực hiện Quyết định số 415/QĐ-TCDT của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất hơn 1.436 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đơn vị đã nhanh chóng triển khai theo kế hoạch xuất cấp, chủ động liên hệ với UBND tỉnh Nghệ An và phối hợp với các sở, ngành của tỉnh Nghệ An có phương án phân bổ, giao, nhận gạo hỗ trợ theo quy định.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh xuất hơn 1.436 tấn gạo hỗ trợ học sinh

Cán bộ công chức Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghi Lộc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho. Ảnh: Lê Quang Trung

Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các Chi cục Dự trữ Nhà nước: Bắc Nghệ An, Yên Thành, Nghi Lộc và Vinh tiến hành lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; chuẩn bị tốt điều kiện lao động, kho tàng, phương tiện vận chuyển để đảm bảo kế hoạch xuất hỗ trợ thực hiện đúng thời gian, tiến độ.

Các đơn vị thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã xuất cấp gạo làm 2 đợt. Trong đó, đợt 1 số lượng gạo xuất cấp là 746,365 tấn và đợt 2 số lượng gạo xuất cấp là 690 tấn.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo cục, cùng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của công chức, người lao động trong đơn vị, từ ngày 10/10 - 24/11/2023, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã hoàn thành công tác xuất cấp, vận chuyển và bàn giao 1.436,365 tấn gạo dự trữ quốc gia tới tay học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đảm bảo đúng quy trình, đủ số lượng, an toàn về chất lượng.

Trong quá trình xuất cấp, cán bộ công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất, chuẩn bị nhân lực, phương tiện vận chuyển đến trung tâm các huyện, đảm bảo xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh học kỳ I, năm học 2023 - 2024 đủ số lượng, an toàn về chất lượng đến các trường trên địa bàn theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Nghệ An, cũng như thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC./.