Theo Cục Hải quan Bình Dương, năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực vượt khó, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là kết quả thu ngân sách tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, năm 2021, Cục Hải quan Bình Dương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, bảo đảm tuyệt đối an toàn dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) thông quan nhanh chóng.

Trong đó, đơn vị đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp quản lý hải quan hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính nên đã phát huy tối đa hiệu quả. Hiện nay, tất cả các hồ sơ doanh nghiệp (DN) gửi đến đều được xử lý thông qua hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS, hệ thống dịch vụ công trực tuyến hải quan…; điện tử hóa hầu như toàn bộ các quy trình thủ tục, tương tác, xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp trên môi trường mạng 24/7.

Kết quả năm 2021 đơn vị đã làm thủ tục cho hơn 6.800 DN với gần 1,9 triệu tờ khai; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 60 tỷ USD, tăng trên 14,3% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách đạt trên 19.400 tỷ đồng, đạt 121,3% chỉ tiêu được giao, đạt 109,04% so với chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao.

Cục Hải quan Bình Dương: Phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu 19.000 tỷ đồng
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phi Vũ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị tại đầu cầu Tổng cục Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ đã ghi nhận, đánh giá cao những nhiệm vụ mà Cục Hải quan Bình Dương đã đạt được trong năm 2021 trên các mặt nhiệm vụ cũng như trong công tác phòng chống dịch, thu ngân sách góp phần rất lớn vào thành tích chung của toàn ngành Hải quan.

Trên cơ sở đạt được trong năm qua, năm 2022, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương Nguyễn Phước Việt Dũng cho biết, năm 2022, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép là “vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế”; tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ và quản lý.

Đặc biệt, Cục Hải quan Bình Dương quyết tâm thu đạt và vượt 5% chỉ tiêu được giao 19.000 tỷ đồng trong năm 2022. Đồng thời, đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn và cưỡng chế thuế chuyên thu đến 31/12/2022 không quá 1% so với tổng số thu nộp ngân sách…/.