Cụ thể, Cục Hải quan Thanh Hóa đã triển khai, thực hiện thủ tục hải quan trong môi trường điện tử được xuyên suốt, vận hành ổn định các phần mềm phục vụ khai báo hải quan và hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo hầu hết thủ tục hành chính cấp chi cục hải quan được cung cấp dịch vụ ở mức độ 4; hạn chế tối đa việc doanh nghiệp phải nộp hồ sơ, giấy tờ trực tiếp tại cơ quan hải quan.

Kết quả, tính đến cuối tháng 9, đơn vị đã làm thủ tục cho gần 1.300 hồ sơ khai báo phương tiện vận tải đường biển E-Manifest (đạt 100%); 2.290 thủ tục hải quan qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hải quan; thông quan hơn 85.000 tờ khai hải quan điện tử bằng 106,8% so với cùng kỳ năm 2021 (đạt tỷ lệ 100%). Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 10,9 tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2021 (kim ngạch xuất khẩu: 3,5 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu: 7,4 tỷ USD).

Cục Hải quan Thanh Hóa thông quan cho lượng hàng hóa tăng 44% giá trị
Cục Hải quan Thanh Hóa thông quan cho lượng hàng hóa trị giá tăng 44%. Ảnh: Phong Nhân

Tính đến hết tháng 9/2022, đơn vị đã thu nộp ngân sách 14.823,6 tỷ đồng tăng 65% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 134,8% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao và 123,5% so với chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao.

Theo Cục Hải quan Thanh Hóa, trong tổng số thu nộp của đơn vị thì thu ngân sách từ mặt hàng dầu thô là 12.253,48 tỷ đồng, chiếm 82,9%. Số thu từ các mặt hàng nhập khẩu khác ngoài dầu thô đạt gần 2.326,6 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng số thu nộp của đơn vị. Trong đó tập trung từ nguồn thu từ nhập khẩu nguyên liệu sản xuất (ngoài dầu thô), máy móc, thiết bị của một nhóm doanh nghiệp lớn với số thu đạt hơn 2.147,6 tỷ đồng. Số thu từ các mặt hàng xuất khẩu đạt 243 tỷ đồng, chiếm 1,6% tổng số thu.