bộ-phận-một-cửa-cục-thuế-bắc-ninh 65

Bộ phận một cửa Cục Thuế Bắc Ninh hỗ trợ người nộp thuế làm thủ tục. Ảnh chụp trước khi dịch bệnh bùng phát. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Trong đó: các khoản thuế, phí thu được 10.781 tỷ đồng, đạt 57% dự toán, bằng 105% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất được 3.504 tỷ đồng, đạt 101,1% dự toán, bằng 109,1% so với cùng kỳ.

Một số khu vực, khoản thu đơn vị thu đạt tỷ lệ cao so với dự toán như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 58,7%; thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) nhà nước địa phương đạt 69,6% dự toán; thu từ khu vực DN ngoài quốc doanh đạt 60,1% dự toán; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 66,7% dự toán…

Bên cạnh đó, một số địa bàn có số nộp ngân sách đạt khá cao so với tiến độ dự toán là: thị xã Từ Sơn thu đạt 92%; huyện Tiên Du thu đạt 75%; huyện Quế Võ thu đạt 170%; huyện Thuận Thành thu đạt 78%; huyện Gia Bình thu đạt 78%.

Ông Ngô Xuân Tòng – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho hay, mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, song cục thuế đã chủ động triển khai các giải pháp để tăng thu ngân sách nhà nước; đồng thời, coi trọng hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa chống dịch, vừa phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng đó, cục thuế đã giao các đơn vị thực hiện dự toán thu nắm bắt sát tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn, dự báo số thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước phù hợp với tiến độ.

Ngoài ra, cục thuế đã giao nhiệm vụ thu nợ cụ thể cho từng đơn vị, lãnh đạo cục thuế, phòng, chi cục thuế và từng cán bộ, đẩy mạnh công tác thu nợ, tập trung vào việc thu nợ khu vực ngoài quốc doanh, thực hiện tính đúng đủ tiền chậm nộp, áp dụng đúng trình tự các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản nợ quá 90 ngày...

Đặc biệt, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh đặt ra, Cục Thuế Bắc Ninh đã rà soát tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế trong diện quản lý; đánh giá, dự báo mức độ ảnh hưởng của dịch đến các doanh nghiệp; chủ động, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, UBND các cấp những giải pháp về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư hỗ trợ người nộp thuế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh... Nhờ được kịp thời tháo gỡ khó khăn, cộng đồng DN đã ổn định được sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước./.

Văn Tuấn