8 khoản thu hoàn thành dự toán năm

Đánh giá kết quả thu 9 tháng, ông Nguyễn Trọng Tiến - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương cho biết, có 8 khoản thu hoàn thành dự toán năm, trong đó thu tiền sử dụng đất được 3.919 tỷ đồng, đạt 122% dự toán năm, bằng 110% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị nộp tiền sử dụng đất và UBND các xã nộp tiền sử dụng đất đấu giá.

Cục Thuế Hải Dương: Thu nội địa 9 tháng được hơn 11.800 tỷ đồng
Công chức Cục Thuế Hải Dương tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được 861 tỷ đồng, đạt 105% dự toán, bằng 114%, nguyên nhân chủ yếu do thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Thu lệ phí trước bạ được 500 tỷ đồng, đạt 114% dự toán, bằng 124%, do số lượng xe ô tô tiêu thụ 5 tháng đầu năm cao khi được giảm 50% lệ phí trước bạ.

Thu khác ngân sách được 329 tỷ đồng, đạt 122% dự toán, bằng 104%, nguyên nhân chủ yếu do thu hồi các khoản chi năm trước, bằng 1,9 lần so với cùng kỳ…

3 khoản thu đạt dưới 75% dự toán

Theo ông Nguyễn Trọng Tiến, có 3 khoản thu đạt dưới 75% so với dự toán. Trong đó, thu từ khu vực DNNN trung ương được 380,6 tỷ đồng, đạt 59% dự toán, do các DN trọng điểm sản lượng tiêu thụ thấp nên số nộp ngân sách thấp; thu thuế bảo vệ môi trường được 641,5 tỷ đồng, đạt 71% dự toán, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của giảm thuế suất thuế bảo vệ môi trường và số nộp ngân sách của Công ty CP vật tư xăng dầu Hải Dương giảm do phân bổ nộp về Hải Phòng; thu từ khu vực DNNN địa phương được 69 tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm, nguyên nhân chủ yếu các DNNN địa phương đã hoàn thành thoái vốn nhà nước, chuyển sang doanh nghiệp ngoài quốc doanh...

Cũng theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương, có 5/16 khoản thu đạt trên 75% dự toán năm như: Thu từ xổ số kiến thiết được 26 tỷ đồng, đạt 94% dự toán năm, bằng 129% so với cùng kỳ.

Thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được 2.540 tỷ đồng, đạt 82% dự toán nhưng chỉ bằng 88% cùng kỳ, do một số doanh nghiệp nộp 9 tháng thấp hơn so với cùng kỳ. Cụ thể, Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam nộp 5 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), bằng 1,5% so với cùng kỳ do giá nguyên liệu đầu vào tăng dẫn đến thành phẩm tiêu thụ giảm; Công ty TNHH Vsip Hải Dương nộp 3 tỷ đồng thuế TNDN, bằng 3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Công ty TNHH Ford Việt Nam tiêu thụ sản lượng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, nộp 9 tháng được 879 tỷ đồng, bằng 108% so với cùng kỳ; các nhà thầu điện lực JAKS thanh toán các khoản còn lại của dự án, Công ty điện lực Jaks đã phát điện nên phát sinh số nộp 454 tỷ đồng, bằng 90% so với cùng kỳ.

Ngoài ra còn có thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh được 2.169 tỷ đồng, bằng 93% dự toán, bằng 119% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do một số doanh nghiệp nộp 9 tháng cao hơn so với cùng kỳ năm trước như: Công ty cổ phần vận tải biển Hòa Phát nộp 26,5 tỷ đồng thuế TNDN, bằng 142%; Công ty CP Vifon - Chi nhánh Hải Dương nộp 17,6 tỷ đồng, gấp 7,2 lần so với cùng kỳ...

Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu năm 2022

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách đạt cao hơn dự toán của năm 2022, theo ông Tiến, cục thuế tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế theo phương thức quản lý rủi ro để tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT).

Đồng thời, kiểm tra, rà soát chặt chẽ hồ sơ khai thuế của NNT trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra trước đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương hỗ trợ DN của Nhà nước để vi phạm pháp luật, đồng thời không gây phiền hà, sách nhiễu cho NNT.

Tiếp tục chú trọng biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản tại bộ phận một cửa liên thông theo nguyên tắc “tiền phòng hậu kiểm”.

Cục Thuế Hải Dương: Thu nội địa 9 tháng được hơn 11.800 tỷ đồng
Cục Thuế Hải Dương đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử...

Ông Tiến cho biết, Cục Thuế Hải Dương quyết tâm hoàn thành việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với NNT không còn khả năng nộp NSNN trong năm 2022.

Triển khai đồng bộ các giải pháp theo quy trình để hoàn thành chỉ tiêu thu nợ được Tổng cục Thuế giao. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành liên quan như: Công an, ngân hàng nhà nước, kế hoạch và đầu tư, quản lý thị trường... trong việc thu hồi tiền thuế nợ. Đặc biệt là xử lý thu hồi các khoản tiền nợ đọng liên quan đến đất đai, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Cùng với đó, tích cực tuyên truyền, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật về nợ thuế cho NNT để nâng cao tính tuân thủ, khuyến khích tự nguyện, tự giác của NNT trong việc thực hiện các quy định nộp thuế./.

Tiếp tục cải cách, hỗ trợ người nộp thuế

Lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương cho biết, cục thuế sẽ tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử... để hỗ trợ NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế, giảm thời gian thực hiện các thủ tục, tạo thuận lợi cho NNT.