cuc thue hau giang

Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Hậu Giang. Ảnh: haugiang.gdt

Thời gian còn lại của năm 2013, Cục Thuế Hậu Giang cho biết sẽ phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngân sách, tài chính năm 2013; Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách Nhà nước được Bộ Tài chính giao năm 2013.

Theo đó, Cục Thuế Hậu Giang sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, các nhóm giải pháp đề ra tại các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhằm tăng cường công tác quản lý, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; Phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề có điều kiện để đảm bảo hoàn thành dự toán ngân sách.

Tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, Quản lý thị trường đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; Đẩy mạnh rà soát các nguồn thu trên từng địa bàn nhằm kịp thời ngăn chặn và chống thất thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN./.

Đ.T