Ông Lương Xuân Thu - Trưởng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Khánh Hòa) cho biết, “Tháng cao điểm đồng hành cùng người nộp thuế 2023” sẽ được tổ chức theo 2 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1, từ ngày 21/2/2023 đến hết ngày 31/3/2023, tập trung hỗ trợ công tác quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với tổ chức, doanh nghiệp và các thủ tục hành chính, chính sách thuế có liên quan.

Cục Thuế Khánh Hòa triển khai tháng đồng hành cùng người nộp thuế 2023

Công chức thuế Chi cục Thuế TP. Nha Trang hỗ trợ người nộp thuế làm thủ tục thuế. Ảnh: TN

Giai đoạn 2, từ 1/4/2023 đến hết ngày 29/4/2023, tập trung về quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân tự quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế.

Về nội dung triển khai, Cục Thuế Khánh Hòa sẽ tổ chức hội nghị tập huấn, cập nhật nội dung bổ sung, sửa đổi về chính sách thuế; kết hợp đối thoại và hướng dẫn công tác quyết toán thuế năm 2022 tại Cục Thuế Khánh Hòa và các chi cục thuế, hội nghị được tổ chức chậm nhất là vào tuần đầu tháng 3/2023.

Đồng thời, tổ chức tăng cường bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận "một cửa" để hỗ trợ và hướng dẫn người nộp thuế thường xuyên bằng nhiều hình thức như: Trực tiếp tại cơ quan thuế các cấp, qua điện thoại, qua các mạng thông tin điện tử, website của cục thuế và mục hỏi đáp trên hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các báo, đài (Báo Khánh Hòa, Đài phát thanh truyền hình Khánh Hòa, đài truyền thanh địa phương…), Cục Thuế Khánh Hòa sẽ tổ chức thu thập thông tin và hỗ trợ để đáp ứng tối đa nhu cầu của người nộp thuế. Bố trí công chức trả lời những ý kiến do người nộp thuế phản ánh ngay sau khi tiếp nhận thông tin hỏi đáp.

Cùng đó, trong tháng cao điểm sẽ tổ chức làm việc thêm các ngày thứ 7 (có các phòng/đội chức năng tham gia) để tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp trả lời giải đáp vướng mắc của người nộp thuế khi có yêu cầu.

Từ ngày 15/3/2023 đến 31/3/2023, các Phòng Thanh tra Kiểm tra thuộc cục thuế, chi cục thuế có kế hoạch phân công công chức ít nhất 1 lần liên hệ (bằng thư điện tử, điện thoại hoặc trực tiếp…) với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức để đôn đốc, hỗ trợ việc lập và nộp tờ khai quyết toán thuế năm 2022.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền cho “Tháng cao điểm đồng hành cùng người nộp thuế” qua báo, đài, qua thư điện tử, website của cục thuế… trước và trong thời gian thực hiện tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế./.