Đôn đốc kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng

Theo lãnh đạo Cục Thuế Quảng Bình, dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 được Bộ Tài chính giao cho Cục Thuế Quảng Bình là 4.782 tỷ đồng. Sau khi xem xét các yếu tố về kinh tế, khả năng khai thác nguồn thu, HĐND tỉnh giao nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 cho cơ quan thuế tỉnh là 5.600 tỷ đồng.

Cục Thuế Quảng Bình: Thu nội địa 6 tháng đạt gần 90% dự toán
Công chức Cục Thuế Quảng Bình đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Để hoàn thành dự toán được giao, trong 6 tháng đầu năm, cục thuế đã thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu, do vậy, có 10/15 khoản thu đạt tiến độ (50%) dự toán cả năm như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương, thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, thu lệ phí trước bạ, thu tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất...

Cụ thể, các khoản thu đạt cao như thu tiền thuê đất, lũy kế 6 tháng ước thu được 201,7 tỷ đồng, đạt 168,1% dự toán, tăng 133,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân thu cao do nộp tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê của các dự án lớn; còn thu tiền sử dụng đất, dự toán trung ương giao 2.200 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước thu được 2.808,8 tỷ đồng, đạt 127,7% dự toán, tăng 42% so với cùng kỳ...

Bên cạnh đó, trong thời gian qua công tác quản lý nợ thuế đã được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần vào việc hoàn thành dự toán thu hàng năm. Vì vậy, ngoài việc tuyên truyền cho người nộp thuế nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với nhà nước, Cục Thuế Quảng Bình đã triển khai các biện pháp để thu nợ đọng thuế.

Ông Đoàn Vĩ Tuyến, Cục trưởng Cục Thuế Quảng Bình cho biết, kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ước 6 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả khá tích cực, vượt tiến độ dự toán giao và tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, kết quả một số khoản thu quan trọng vẫn chưa đạt tiến độ dự toán. Bên cạnh đó, nợ đọng vốn xây dựng cơ bản chưa được giải quyết dứt điểm, nhiều dự án trọng điểm của tỉnh chậm triển khai đã tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như công tác thu ngân sách trên địa bàn.

Kết quả ước tính 6 tháng đã ban hành 146.150 lượt thông báo để đôn đốc thu nợ thuế, 321 quyết định cưỡng chế. Tổng số tiền cưỡng chế là 366 tỷ đồng; trong đó cưỡng chế bằng biện pháp trích tài khoản 289 trường hợp, cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 32 trường hợp.

“Đồng thời, cục thuế cũng chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các giải pháp để đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu như: Thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, dịch vụ du lịch, các ngành nghề phát sinh mới… cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho NSNN” - ông Tuyến cho hay.

Tập trung chống thất thu ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu mới

Tuy nhiên, ông Tuyến cho rằng, dự báo kinh tế tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới có dấu hiệu chuyển biến tích cực song vẫn còn nhiều khó khăn. Chính phủ dự kiến sẽ ban hành thêm các chính sách hỗ trợ đối với một số ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để người nộp thuế có thêm nguồn lực để vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, theo đó, số thu ngân sách ở một số sắc thuế sẽ giảm, áp lực thu ngân sách trong những tháng cuối năm sẽ rất lớn.

Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2022, lãnh đạo Cục Thuế Quảng Bình cho biết, sẽ chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế chủ động theo dõi tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tập trung vào các khu vực kinh tế, các sắc thuế cơ bản để xây dựng phương án, kịch bản chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh. Chú trọng việc đôn đốc các khoản thu phát sinh, thu hồi nợ đọng thuế.

Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai các đề án, kế hoạch chống thất thu đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời rà soát phối hợp với các ngành để tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch chống thất thu đối với các lĩnh vực còn thất thu như kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử.

Cùng với đó, phối hợp với các ngành thực hiện các giải pháp nuôi dưỡng và tạo nguồn thu mới, kích cầu và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có quy mô lớn nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh. Trong đó chú trọng việc rà soát lại các dự án đầu tư trên địa bàn để đảm bảo tiến độ, vốn đã cam kết để đưa vào sản xuất kinh doanh tăng thu cho NSNN.

“Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước để thực hiện thu tiền nợ thuế và khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật khi Nhà nước đẩy mạnh thanh toán vốn đầu tư công; tập trung rà soát những người nộp thuế quay trở lại hoạt động, các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án mới phát sinh, các khoản truy thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra... tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2022” - ông Tuyến nhấn mạnh./.