tay ninh

Một góc Thành phố Tây Ninh về đêm. Ảnh Nguyễn Trung

Trong đó, đáng chú ý có 2/16 khoản thu vượt dự toán năm là thu cổ tức lợi nhuận sau thuế (vượt 92,2%) và tiền thuê đất (vượt 12,6%).

Đồng thời, có 13/16 khoản thu vượt tiến độ dự toán (đạt trên 50%), gồm thu từ doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 94,1%; thu từ DN nhà nước (NN) địa phương đạt 70,1%; thu tiền sử dụng đất (SDĐ) đạt 66,01%; thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 65,42%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 61,19%; DNNN trung ương 59,84%; xổ số kiến thiết (XSKT) 58,38%; kinh tế tư nhân 57,28%; lệ phí trước bạ 53,84%; thuế SDĐ phi nông nghiệp 52,99%; quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 52,35%; thuế bảo vệ môi trường 50,39%.

Còn nếu so với cùng kỳ năm 2020, có 13/16 khoản thu, sắc thuế tăng khá. Trong đó, thu cổ tức lợi nhuận sau thuế tăng 861%, tiền thuê đất tăng 140,49%; DNNN địa phương tăng 98,31%; DN có vốn ĐTNN tăng 66,98%; DNNN trung ương tăng 38,03%; thuế SDĐ phi nông nghiệp tăng 37,15%; lệ phí trước bạ tăng 35,26%; thu khác ngân sách tăng 33,79%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác tăng 25,09%; thu từ khu vực kinh tế tư nhân tăng 20,11%; thuế TNCN tăng 11,06%...

Ở chiều ngược lại, có 3 khoản thu, sắc thuế giảm, gồm thu từ XSKT, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thu tiền SDĐ.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Cục Thuế Tây Ninh, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong và ngoài nước được dự báo còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tất yếu ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu, các cơ quan thuế trên địa bàn đang chủ động bám sát tình hình, phân tích, đánh giá kỹ, đúng bản chất số thu 6 tháng đầu năm, các khoản thu, sắc thuế thu đột biến, tác động của việc thực hiện Nghị định 52/2021 đến số thu NSNN các tháng... để kịp thời có các giải pháp thu hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất.

Được biết, năm nay Cục Thuế Tây Ninh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước 7.843,5 tỷ đồng, nhưng UBND tỉnh giao chỉ tiêu thu tăng thêm 1.656,5 tỷ đồng, lên 9.500 tỷ đồng./.

Đỗ Doãn