Năm 2020, thu vượt 16% dự toán

Chia sẻ về kết quả công tác thu ngân sách trên địa bàn, ông Đỗ Trọng Nghĩa – Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, năm 2020, cục thuế đã thu được 13.118 tỷ đồng, bằng 116% dự toán pháp lệnh giao, bằng 106% dự toán năm tỉnh giao.

chi-cục-thuế-khu-vực-sông-công-đại-từ.jpg
Người nộp thuế làm thủ tục thuế tại Chi cục Thuế khu vực Sông Công - Đại Từ (Thái Nguyên). Ảnh: Tuấn Nguyễn

Đặc biệt, số thu trong 4 tháng cuối năm, toàn đơn vị đã thu được tổng số 6.462 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng số thu cả năm, tăng 27% so với cùng kỳ; riêng tháng 12/2020 cục thuế thu đạt 2.678 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Với các giải pháp mang tính đột phá, đến hết ngày 31/12/2020 Cục Thuế Thái Nguyên đã bù đắp được hoàn toàn các chỉ tiêu còn khó khăn của những tháng đầu năm, hoàn thành vượt mức dự toán cả năm, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch thu toàn tỉnh theo đúng tinh thần “không ép” trong quản lý thu theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

Kết quả thanh kiểm tra, thu nợ giúp tăng thu

Báo cáo của Cục Thuế Thái Nguyên cho thấy, năm 2020, đơn vị đã thanh tra và đôn đốc sau thanh tra thực hiện được 24 đơn vị, với số tiền truy thu thuế 4 tỷ đồng, số tiền phạt vi phạm và chậm nộp 1 tỷ đồng, số tiền giảm lỗ 32 tỷ đồng và giảm khấu trừ là 31 triệu đồng; có 2 đơn vị gửi công văn xin hoãn thanh tra sang năm 2021 vì bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Cục thuế cũng thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (NNT) được 564 cuộc, đạt 110% kế hoạch năm với số tiền truy thu, truy hoàn là 20,1 tỷ đồng, số tiền phạt là 6,2 tỷ đồng, làm giảm số thuế được khấu trừ là 2,1 tỷ đồng, giảm lỗ là 93,3 tỷ đồng; số đã thực hiện thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) là 26,3 tỷ đồng; kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 15.004 hồ sơ, số hồ sơ điều chỉnh là 71 hồ sơ; kiểm tra đối với các đơn vị có giao dịch liên kết, chuyển giá là 3 doanh nghiệp với số tiền thuế tăng thêm sau kiểm tra là 1,2 tỷ đồng.

Ông Đỗ Trọng Nghĩa cho biết thêm, cùng với việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ thuế, hoàn thành chỉ tiêu thu nợ do Tổng cục Thuế giao, trong năm 2020, Cục Thuế Thái Nguyên đã tích cực triển khai nhiệm vụ khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và Thông tư số 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Báo cáo của Cục Thuế Thái Nguyên cho thấy, tính đến 31/12/2020 đã thực hiện khoanh nợ tiền thuế cho 1.167 NNT với tổng số tiền nợ thuế được khoanh là 115 tỷ đồng; đã ban hành quyết định xóa nợ và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xóa nợ cho 951 NNT với tổng số tiền được xóa là 32,2 tỷ đồng.

Văn Tuấn