cục-thuế-thái-nguyên-123.jpg

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm làm việc tại bộ phận một cửa Cục Thuế Thái Nguyên. Ảnh: Cục Thuế Thái Nguyên

Tại báo cáo mới đây, ông Đỗ Trọng Nghĩa - Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, lũy kế đến 31/8/2021, tổng thu nội địa cơ quan thuế thực hiện đạt 8.808 tỷ đồng, bằng 93% dự toán pháp lệnh, bằng 70% dự toán năm tỉnh giao và bằng 132% so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp như hiện nay, trong 4 tháng cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan thuế với các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương và các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính trong công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn; tăng cường các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế;

Chú trọng kiểm tra, thanh tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế; kiểm soát chi phí tài chính của các doanh nghiệp có quan hệ liên kết, trọng tâm là các doanh nghiệp lớn, có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, qua đó thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ...

Văn Tuấn