Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai
Bộ phận một cửa Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế. Ảnh: CT

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) thực hiện quyết toán thuế kịp thời, đúng quy định, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai "Tháng đồng hành cùng NNT thực hiện quyết toán thuế năm 2023" đồng loạt tại Văn phòng cục thuế và 5 chi cục thuế trực thuộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, với 3 chức năng hỗ trợ gồm: Hỗ trợ về chính sách, hỗ trợ về công nghệ thông tin, hỗ trợ về kê khai thuế.

Cụ thể, thời gian triển khai từ 15/3/2024 đến hết ngày 30/4/2024. Địa điểm triển khai tại bộ phận một cửa tại Văn phòng cục thuế và các chi cục thuế bao gồm cả trụ sở chính và bộ phận một cửa trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Về phương thức hỗ trợ, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên cho biết, sẽ hỗ trợ NNT bằng nhiều hình thức khác nhau qua trang Thông tin điện tử của cục thuế; qua các cơ quan thông tấn báo chí; trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế và hỗ trợ qua đường dây nóng.

Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức thu thập thông tin và hỗ trợ để đáp ứng tối đa nhu cầu của NNT. Bố trí công chức trả lời những ý kiến do NNT phản ánh ngay sau khi tiếp nhận thông tin hỏi đáp.

Nội dung hỗ trợ, đồng hành cùng NNT thông qua trang Thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên. Tại các chuyên mục “Hướng dẫn quyết toán”, “Tin tức”, “Thông báo”… trên website của cục thuế sẽ đăng tải thường xuyên, đầy đủ, chi tiết các nội dung chính sách thuế, hướng dẫn các lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), hướng dẫn thực hiện việc kê khai thuế, gửi file dữ liệu, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và danh sách các số điện thoại hỗ trợ NNT nhằm giải đáp mọi vướng mắc, phục vụ NNT thực hiện quyết toán thuế được nhanh chóng, dễ dàng.

Đồng hành cùng NNT thông qua các cơ quan thông tấn báo chí, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên sẽ phối hợp tuyên truyền và thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí để đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT thực hiện quyết toán thuế.

Theo đó, những thông tin về quyết toán thuế sẽ được thông tin kịp thời tới cộng đồng doanh nghiệp, NNT. Đối với những nội dung chuyên sâu, cần hướng dẫn chi tiết để NNT dễ thực hiện, cục thuế sẽ đăng tải trên website của cục thuế.

Đồng hành cùng NNT thông qua việc hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế và hỗ trợ qua đường dây nóng, theo đó, trong tháng đồng hành NNT, Bộ phận một cửa cơ quan thuế sẽ là đầu mối tiếp nhận vướng mắc và hỗ trợ trực tiếp để NNT thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, thực hiện quyết toán thuế đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.

Để thuận tiện trong công tác hỗ trợ NNT, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên xây dựng kế hoạch hỗ trợ qua đường dây nóng. NNT có thể liên hệ với các bộ phận một cửa hoặc các bộ phận quản lý tương ứng để được hỗ trợ trong việc hướng dẫn, thực hiện kê khai quyết toán thuế.

Bộ phận một cửa cơ quan thuế đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn công tác kê khai, nộp thuế điện tử. Trường hợp NNT nộp hồ sơ bản giấy qua đường bưu điện, hướng dẫn NNT thực hiện khai đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại để cơ quan thuế có thể thông tin, liên lạc với NNT nếu hồ sơ khai thuế cần bổ sung, hoàn thiện.

Danh sách số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ NNT quyết toán thuế năm 2023, NNT có thể tham khảo tại website của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên./.