Tìm hiểu chính sách thuế tại Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh

Tìm hiểu chính sách thuế tại Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh (Hà Nội). Ảnh: Nhật Minh

Một trong những giải pháp mà Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ triển khai, đó là đẩy mạnh chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Vượt kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế

Theo báo cáo của Cục Thuế TP. Hà Nội, năm 2020 mặc dù tình hình dịch Covid-19 bùng phát, Hà Nội đã phải thực hiện giãn cách xã hội, tuy nhiên, cùng với việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm túc các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách. Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, thu ngân sách đạt 267.585 tỷ đồng, vượt thu 2,8% so với dự toán pháp lệnh (vượt khoảng 7.450 tỷ đồng), tăng 6,6% so với thực hiện năm 2019.

Mặc dù tổng thu ngân sách do cơ quan thuế thực hiện vượt dự toán được giao, tuy nhiên theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh (thuế, phí) chỉ chiếm khoảng 92% số thu. “Điều này phản ánh đúng thực trạng tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người nộp thuế trong năm 2020. Kết quả trên là sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát” - ông Mai Sơn nói.

Cũng theo đại diện Cục Thuế TP. Hà Nội, để đạt kết quả trên, cục thuế đã thực hiện tốt công tác quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế. Cục thuế đã hoàn thành vượt kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ đối với khoản nợ có khả năng thu đến 31/12/2020, qua đó góp phần đảm bảo tỷ lệ nợ trên dưới 90 ngày thấp hơn 5% tổng thu ngân sách.

“Trong năm qua, cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng đã rà soát tình hình khai, nộp thuế của các công ty con trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, qua đó đã góp phần chống thất thu ngân sách. Cục thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra được 19.573 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, đạt 104,7% so với kế hoạch. Tổng số tiền truy thu, truy hoàn và phạt là 2.566 tỷ đồng; giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là 369,6 tỷ đồng; giảm lỗ 6.135 tỷ đồng. Kết quả trên đã giúp cho cục thuế hoàn thành vượt dự toán được giao, góp phần đảm bảo nguồn lực cho thành phố trong chi tiêu, cũng như trong đầu tư phát triển” - ông Mai Sơn nói.

Tiếp tục chống thất thu lĩnh vực thương mại điện tử

Đề cập đến các giải pháp triển khai thực hiện trong năm 2021, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn. Bên cạnh đó, cục thuế cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, mở rộng, bao quát nguồn thu, chống xói mòn cơ sở thuế.

Theo ông Mai Sơn, xu thế phát triển của thương mại điện tử hiện nay đặt ra yêu cầu phải đẩy mạnh quản lý thuế, chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực này. Xuất phát từ đòi hỏi của thực tế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã rất chủ động trong việc tìm kiếm các giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Nhờ đó, năm 2020 thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tăng gấp 5 lần so với năm 2019.

“Trong năm 2021, với mục tiêu nâng cao công tác quản lý thuế, ngoài nhóm giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác thu nộp ngân sách đối với cá nhân người nộp thuế, cụ thể là thực hiện các hình thức thu nộp không dùng tiền mặt, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, chống xói mòn cơ sở thuế” - ông Mai Sơn nói.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cũng cho biết, việc mở rộng cơ sở thu sẽ được thực hiện theo hướng bao quát toàn bộ nguồn thu, nhất là nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế. Cục thuế cũng phối hợp với các sở ngành nghiên cứu áp dụng các khoản thu phí theo cơ chế đặc thù của TP. Hà Nội. Tập trung nhân lực cho công tác chống chuyển giá, chống xói mòn cơ sở thuế như: vốn mỏng, chi phí lãi vay, thương mại điện tử xuyên biên giới, giao dịch qua các cổng thanh toán quốc tế…

Áp dụng các hình thức thanh toán điện tử

Để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại, năm 2021 Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục rà soát các quy trình nghiệp vụ để tạo cơ sở cho việc nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin một cách toàn diện trong tất cả các khâu. Tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ thuế điện tử, đặc biệt đối với cá nhân, hộ kinh doanh. Phối hợp tốt với các sở, ngành thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông”, tiến tới “một cửa liên thông điện tử”.

Nhật Minh