thue tphcm

Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn

Chia sẻ công tác chống thất thu trong lĩnh vực nhà đất trên địa bàn, ông Lê Duy Minh – Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan thuế đã xác định các trường hợp để triển khai thực hiện gồm: chưa ký hợp đồng thuê đất, hoặc đã ký hợp đồng thuê đất nhưng đã hết hạn, hoặc hợp đồng thuê đất đã hết thời kỳ ổn định đơn giá thuê đất để ký phụ lục hợp đồng thuê đất.

Bên cạnh đó là các trường hợp đã có quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh ký giao đất nhưng chưa xác định nghĩa vụ tài chính; các trường hợp kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ đối với giao dịch chuyển nhượng bất động sản (BĐS) trên địa bàn.

Theo ông Lê Duy Minh, để thực hiện, cơ quan thuế sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các trường hợp chưa ký hợp đồng thuê đất, các trường hợp đã ký hợp đồng thuê đất nhưng đã hết hạn, các trường hợp đã ký hợp đồng thuê đất nhưng đã hết thời kỳ ổn định đơn giá thuê đất để ký phụ lục hợp đồng thuê đất.

tphcm
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã xác định các trường hợp rủi ro cao về thuế trong lĩnh vực nhà đất. Ảnh Đỗ Doãn

Trong khi đó, các chi cục thuế sẽ rà soát các trường hợp chưa xác định nghĩa vụ tài chính để có kiến nghị với Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xác định giá để chủ đầu tư nộp ngân sách. Căn cứ vào báo cáo của chi cục thuế về các trường hợp đã có thông báo thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhưng không thực hiện nộp tiền sử dụng đất (SDĐ), Cục Thuế sẽ báo cáo để UBND thành phố có chỉ đạo xử lý.

Cơ quan thuế cũng sẽ căn cứ, đối chiếu với các dữ liệu kê khai thuế các giao dịch BĐS cùng khu vực, địa bàn, quy mô, diện tích tương ứng, từ đó đấu tranh, khuyến khích người nộp thuế kê khai đúng giá trị chuyển nhượng BĐS.

Bên cạnh việc căn cứ bảng giá đất trên địa bàn thành phố làm cơ sở để xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, cơ quan thuế sẽ phối hợp với Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng thuộc Sở Tư pháp để nắm thông tin liên quan đến việc công chứng hợp đồng giao dịch chuyển nhượng BĐS tại các văn phòng công chứng trên.

“Ngoài ra, Cục Thuế thành phố cũng phối hợp với Sở Tài chính để hoàn thiện công tác quản lý thu đối với các khoản thu liên quan đến nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, các khoản thu tiền SDĐ đã được UBND thành phố và Bộ Tài chính phê duyệt để đôn đốc thu nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định...” – ông Lê Duy Minh nêu một số biện pháp chống thất thu thuế lĩnh vực nhà đất sắp tới trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh./.


Đỗ Doãn