Cung cấp C/O mẫu D mới được hưởng ưu đãi nhập khẩu đường mía
Việc nhập khẩu đường từ các nước ASEAN cần có Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D.

Thực hiện cam kết của Việt Nam trong ASEAN và triển khai Nghị quyết số 130/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019 quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN.

Thông tư nêu rõ, không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (mã HS 1701) có xuất xứ từ các nước ASEAN theo quy định của pháp luật hiện hành.

Số lượng đường nhập khẩu từ các nước ASEAN không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ Công thương công bố theo cam kết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) áp dụng với các nước WTO.

Để được hưởng chính sách ưu đãi nói trên, doanh nghiệp nhập khẩu cần có Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D. (C/O mẫu D).

Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã nhận được đơn kiến nghị về thủ tục nhập khẩu, chính sách thuế áp dụng đối với mặt hàng đường mía nhập khẩu từ Lào, sử dụng C/O mẫu S của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng đường mía.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có các công văn hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

Bên cạnh đó Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cũng có công văn số 101/XNK-TLH ngày 28/2/2023 nêu rõ: đường là mặt hàng được phép áp dụng hạn ngạch thuế quan khi gia nhập WTO; việc nhập khẩu đường từ các nước ASEAN theo Thông tư số 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019 cần có C/O mẫu D.

Đối với kiến nghị của doanh nghiệp về việc nộp bổ sung từ C/O mẫu S hoặc các mẫu ưu đãi đặc biệt khác chuyển đổi sang C/O mẫu D cấp sau, hiện chưa có quy định cho phép doanh nghiệp được nộp bổ sung C/O đối với các tờ khai đã thông quan.

Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố quán triệt các hướng dẫn trên và các quy định của pháp luật để giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định./.