HDV

Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Ảnh minh họa

Viên chức hoạt động nghệ thuật giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV và hướng dẫn viên du lịch là 2 đối tượng được mới được nhận hỗ trợ, theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Theo ước tính, trên quy mô cả nước có khoảng 100 đơn vị sự nghiệp, với tổng số dưới 2.000 người là viên chức hoạt động nghệ thuật giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV thuộc diện được nhận hỗ trợ với mức hỗ trợ một lần là 3.710.000 đồng/người.

Cả nước có khoảng 26.000 hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ và phần lớn trong số họ phải tạm dừng công việc khi dịch Covid-19 xảy ra. Điều kiện được hỗ trợ là người được cấp thẻ nhưng bị ngừng hoạt động chứ không phải tất cả 26.000 người đều được hỗ trợ hết. Mức hỗ trợ cũng là hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, tính đến 4/8 có 33/63 tỉnh, thành phố đã phê duyệt hỗ trợ 855 viên chức hoạt động nghệ thuật giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV và 750 hướng dẫn viên du lịch. Trong đó đã chi trả hỗ trợ cho 655 viên chức hoạt động nghệ thuật và 47 hướng dẫn viên du lịch với tổng số tiền hỗ trợ là 1,58 tỷ đồng.

Theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, đơn vị sự nghiệp có chức năng biểu diễn nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan chuyên môn về văn hóa, du lịch cấp tỉnh để tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh ra quyết định phê duyệt. Thời hạn giải quyết hồ sơ tối đa là 5 ngày.

Mai Lâm