Đây là thông tin được Bộ Tài chính cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2014 vừa tổ chức chiều nay (9/10).

Theo đó, đối với những giải pháp thuộc thẩm quyền, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung 7 Thông tư về thuế nhằm cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho người nộp thuế để thực hiện ngay từ ngày 1/9/2014. Việc triển khai, tổ chức thực hiện Thông tư trên sẽ cho phép giảm thời gian thực hiện TTHC thuế được 201,5 giờ/năm.

Cụ thể, Bộ đã sửa đổi các chỉ tiêu khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), qua đó số giờ nộp thuế GTGT giảm khoảng 156 giờ/năm; khắc phục sự khác biệt giữa doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), khắc phục sự khác biệt giữa chi phí ghi nhận theo kế toán và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, qua đó số giờ nộp thuế TNDN giảm khoảng 45,5 giờ/năm.

Cùng với đó, để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 về 14 nhóm giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 15 nhóm giải pháp thuộc thẩm quyền của Quốc hội để tiếp tục cải cách TTHC lĩnh vực thuế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp. Hiện nay, Bộ Tài chính đang triển khai thực hiện các giải pháp tại Nghị quyết số 63/NQ-CP.

Chưa dừng ở đó, ngày 30/9/2014 Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Nghị định về thuế. Chẳng hạn như: chuyển khai thuế GTGT từ tháng sang quý (qua đó giảm số lần khai thuế GTGT từ 12 lần xuống còn 4 lần/năm đối với người nộp thuế có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống); bỏ quy định về khai thuế TNDN theo quý mà chỉ cần thực hiện khai quyết toán năm (giảm số lần khai thuế TNDN từ 5 lần/năm xuống còn 1 lần/năm); bổ sung quy định về đối tượng được áp dụng biện pháp ưu tiên trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Không quy định phải quyết toán thuế TNDN đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi;....

Thực hiện giải pháp này, góp phần giảm số giờ nộp thuế khoảng 88,36 giờ/năm (trong đó thuế GTGT giảm 41,36 giờ và thuế TNDN giảm 47 giờ).

Như vậy, "trong thời gian tới của năm 2014, triển khai thực hiện tốt các giải pháp trên, đã có thể cắt giảm khoảng 290 giờ thực hiện TTHC thuế, tương đương hơn 54% số giờ khai, nộp thuế hiện nay", Bộ Tài chính cho hay.

Bộ Tài chính còn cho biết thêm, đối với những giải pháp thuộc thẩm quyền Quốc hội, hiện nay Bộ Tài chính đã trình các cấp có thẩm quyền trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Thực hiện giải pháp này có tác động lớn đến việc thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và cải cách thủ tục hành chính./.

PV