Trong năm 2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) được giao chủ trì việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 116/NQ-CP, Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định 28/2021/QĐ-TTg Quyết định 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đã dành 71.482 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp
Cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động. Ảnh: BHXH VN

Theo Bộ LĐTBXH, năm 2021, trung ương và các địa phương đã dành tổng kinh phí 71.482 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ gần 742 nghìn lượt người sử dụng lao động (kinh phí 13.033 tỷ đồng); trên 42,8 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác với (kinh phí 58.449 tỷ đồng).

Trong đó, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP (sửa đổi bởi Nghị quyết số 126/NQ-CP) và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (sửa đổi bởi Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg), toàn quốc có 378.300 lượt người sử dụng lao động, trên 30 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác được hỗ trợ với tổng kinh phí là 33.564 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, có 363.600 lượt người sử dụng lao động và 12,8 triệu lượt người lao động được hỗ trợ với tổng kinh phí 37.918 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Về một số chính sách an sinh xã hội khác, Bộ LĐTBXH cho biết, trong năm 2021, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phối hợp với 46 tỉnh, thành phố hỗ trợ 14,68 tỷ đồng cho 3.321 trẻ em, gồm 2.840 trẻ em mồ côi mất cha, mẹ do Covid-19 (mức 05 triệu đồng/trẻ em – số tiền 14,2 tỷ đồng) và 481 trẻ em sơ sinh là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 (mức 1 triệu đồng/trẻ em – số tiền 481 triệu đồng).