Theo đó, phiên đấu thấu ngày 11/7 có khối lượng trúng thầu đạt 100 tỷ đồng trên tổng khối lượng gọi thầu là 5.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (2.000 tỷ đồng) và 5 năm (1.000 tỷ đồng).

Cụ thể, TPCP kỳ hạn 2 năm có tới 22 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.800 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,85-8,80%/năm. Tuy nhiên, kết quả chỉ huy động được 50 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 6,85%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó tổ chức vào ngày 5/7/2013.

TPCP kỳ hạn 3 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.750 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,0-8,0%/năm. Kết quả, huy động được 50 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 7,0%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó tổ chức vào ngày 27/6/2013.

Đối với TPCP kỳ hạn 5 năm không có trái phiếu nào trúng thầu.

D.T