Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa thông tin về kết quả triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ tới người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 của ngành BHXH Việt Nam tính đến hết ngày 19/8/2021.

Theo đó, đến 19/8, cơ quan BHXH đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 277 đơn vị với 46.407 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 323,9 tỷ đồng tại 38/63 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, cơ quan BHXH đã thực hiện xác nhận danh sách 346.871 lao động của 18.813 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 61/63 tỉnh, thành phố.

Trong đó gồm: 237.368 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 17.332 đơn vị; 20.383 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 746 đơn vị; 895 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 5 đơn vị.

Về việc xác nhận danh sách lao động để hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc, cơ quan BHXH đã xác nhận danh sách 38.982 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 443 đơn vị, được doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc.

Đối với chính sách hỗ trợ vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất, tính đến 19/8, phía BHXH đã thực hiện xác nhận danh sách 32.786 người lao động được doanh nghiệp đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động) của 145 đơn vị.

Đồng thời, xác nhận danh sách 16.457 người lao động được doanh nghiệp đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 142 đơn vị./.

Mai Lâm