doanh nghiep

Ảnh minh họa

Tính riêng trong 10 tháng năm 2014, Đài Loan đã đầu tư 60 dự án cấp mới và 44 lượt dự án tăng vốn, đạt 723,4 triệu USD tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng thêm, đứng thứ 5 trong tổng số 56 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Vốn đầu tư của các doanh nghiệp Đài Loan tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 40 dự án cấp mới, 40 dự án tăng vốn, đạt 670,5 triệu USD tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm (chiếm 92,7% tổng vốn đăng ký và cấp mới). Tiếp theo là một số ngành như dịch vụ lưu trú và ăn uống, xây dựng,…

Dự án lớn nhất của Đài Loan tại Việt Nam năm 2014 tính đến thời điểm hiện tại là dự án Công ty TNHH dệt Đài Nguyên Việt Nam, cấp phép ngày 16/7, tổng vốn đầu tư 150 triệu USD. Dự án đặt tại Khu công nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam, sản xuất, gia công và kinh doanh xe sợi, dệt kim và sản phẩm may mặc.

Hai địa phương là Hà Nam và Đồng Nai đứng đầu trong 24 tỉnh thu hút vốn FDI của Đài Loan, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm lần lượt là 150,5 triệu USD (chiếm 20,8%) và 109,1 triệu USD (chiếm 15%).

Top 10 quốc gia dẫn đầu về vốn FDI tại Việt Nam lũy kế đến tháng 10 năm 2014 lần lượt là: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, BritishVirginIslands, Hồng Kông, Hoa Kỳ, Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan.

Trung Ninh