Giải ngân vốn đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng của KBNN Đắk Nông trong năm 2021. Ảnh minh họa: H.T

Tỷ lệ giải ngân cao hơn cùng kỳ năm trước

Ông Nguyễn Công Điều - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Nông cho biết, những tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, toàn xã hội phải thực hiện cách ly đã tác động lớn tới công tác giải ngân vốn đầu tư công của Đắk Nông.

Hơn nữa, đối với các tỉnh Tây Nguyên nói chung và Đắk Nông nói riêng, mùa mưa kéo dài trong 6 tháng và tập trung từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm đã trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình, nhất là các công trình thủy lợi, giao thông…

Với quyết tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo đà cho phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, Đắk Nông đã không “lùi bước” trước những khó khăn. Theo đó, Đắk Nông đã 3 lần thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2020, với số vốn trên 200 tỷ đồng cho các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh đang hấp thụ vốn tốt. Đồng thời, “lợi dụng” khi thời tiết chuyển sang mùa khô (từ cuối tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau) để thúc đẩy thi công các dự án, công trình, nhất là những công trình trọng điểm…

Với những giải pháp đã thực hiện, đến hết niên độ năm ngân sách 2020 (31/1/2021), toàn tỉnh đã giải ngân được 2.300 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch vốn (2.598 tỷ đồng). Cụ thể, nguồn vốn giao trong năm 2020 giải ngân được 1.935 đồng đạt 88% kế hoạch vốn giao. Nguồn vốn năm 2019 chuyển sang giải ngân được 365 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch vốn giao. So với cùng kỳ năm 2019, tỷ lệ giải ngân vốn cao hơn 6% (năm 2019 là 83%).

Tiếp tục cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho công tác giải ngân

Để gỡ “nút thắt” cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, ngay từ đầu năm 2021 này, KBNN Đăk Nông đã xây dựng chương trình kế hoạch và đề ra các giải pháp triển khai, chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc thực hiện. Trong đó, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư là một trong nhiệm vụ quan trọng.

Theo Giám đốc KBNN Đắk Nông, các kế hoạch đặt ra đều hướng tới mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất để kịp thời giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến hết năm 2021 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn cấp có thẩm quyền giao.

Theo đó, khi nhận được quyết định giao vốn năm 2021 của UBND tỉnh, KBNN Đắk Nông đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị KBNN trực thuộc phối hợp với cơ quan tài chính kịp thời nhập nguồn vốn vào Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) cho các dự án.

Đồng thời, KBNN Đắk Nông yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chứng từ khi có khối lượng hoàn thành, làm thủ tục thanh toán ngay với KBNN. Bên cạnh đó cũng đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện việc đối chiếu số dư dự toán năm 2020 đối với các dự án được chuyển nguồn sang năm 2021để thực hiện chuyển nguồn, kịp thời thực hiện giải ngân nguồn vốn.

Ngoài ra, các đơn vị KBNN trực thuộc phải kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư, phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án có biện pháp tháo gỡ, đảm bảo công tác kiểm soát chi được chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vướng mắc không thể phối hợp giải quyết, các đơn vị KBNN phải báo cáo với chính quyền địa phương hoặc KBNN cấp trên để kịp thời có chỉ đạo.

Đặc biệt, KBNN Đắk Nông yêu cầu các đơn vị KBNN thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh giải quyết hồ sơ chứng từ qua dịch vụ công trực tuyến, nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ chứng từ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị giao dịch với kho bạc. Đồng thời, các đơn vị KBNN trực thuộc tổ chức thực hiện tốt phương thức kiểm soát chi theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau”…

Với những giải pháp được đưa ra và tích cực triển khai ngay từ đầu năm, đến ngày 23/2 vừa qua, nguồn vốn đầu tư từ nguồn sách địa phương đã giải ngân qua KBNN Đắk Nông đạt 5% kế hoạch vốn giao (1.967 tỷ đồng), tương đương với 85 tỷ đồng đã được giải ngân.

Để tạo thuận lợi cho công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021, KBNN Đắk Nông đang kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu trong việc giao vốn và điều chỉnh vốn hợp lý, hiệu quả hơn cho UBND tỉnh.

Đồng thời, KBNN Đắk Nông cũng kiến nghị Sở Tài chính kịp thời nhập dự toán vào Tabmis cho các dự án khi được cấp có thẩm quyền giao vốn.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng cần có chế tài mạnh hơn để nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư khi dự án được giao vốn mà không sử dụng hết; không báo cáo cấp có thẩm quyền những vướng mắc trong thực hiện dự án để kịp thời điều chỉnh vốn cho dự án khác đang cần vốn hơn.

Vân Hà