thứ trưởng sơn

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội thảo. Ảnh ĐD

Cần có chính sách phát triển toàn diện cả 3 lĩnh vực

Trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cao cấp APEC 2017 lần thứ ba (SOM 3) tại TP. Hồ Chí Minh, sáng ngày 28/8, Hội thảo phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội trong APEC đã khai mạc với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện các nền kinh tế thành viên, các tổ chức quốc tế và khu vực, các quan sát viên của APEC cũng như giới học giả, DN…

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch SOM nhấn mạnh, APEC đã có rất nhiều nỗ lực thúc đẩy phát triển bao trùm nhưng kết quả đạt được vẫn còn cách xa mong đợi của người dân. Hiện tại, APEC chưa hình thành các chính sách toàn diện để thúc đẩy bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội trong khi ba lĩnh vực này tùy thuộc và bổ trợ lẫn nhau.

Chủ tịch SOM khẳng định, cần chú trọng đồng đều cả ba trụ cột bao trùm là kinh tế, tài chính và xã hội. Hiệu quả của một trụ cột sẽ giảm sút nếu hai trụ cột kia không theo kịp. Ngược lại, nếu hiệu quả của một trụ cột được nâng cao sẽ tác động thuận đến hai trụ cột còn lại. Do đó, APEC cần có cách tiếp cận chiến lược và toàn diện đối với bao trùm vấn đề phát triển bao trùm.

Việc hình thành một Chương trình hành động APEC toàn diện trên cả ba trụ cột sẽ giúp xác định được những giải pháp liên ngành, nhằm giải quyết vấn đề bao trùm một cách hiệu quả thông qua phối hợp chặt chẽ hơn nỗ lực của các nền kinh tế thành viên, nâng cao năng lực thể chế và pháp lý, tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy phát triển bao trùm cũng như đề xuất các biện pháp để quản lý quá trình chuyển đổi.

“Tăng trưởng kinh tế có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, bản thân tăng trưởng không phải là mục tiêu cuối cùng. Thực tiễn của khu vực cho thấy, chúng ta không thể theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá mà không biết ai sẽ được hưởng lợi và tăng trưởng đó bền vững thế nào về xã hội, kinh tế và tài chính. Do đó, tăng trưởng sẽ không bền vững và không thể đạt ngưỡng tối đa nếu không bảo đảm tính bao trùm”, ông Bùi Thanh Sơn nói.

toan cảnh
Toàn cảnh buổi hội thảo. Ảnh ĐD

5 yếu tố quyết định phát triển bao trùm

Tại hội thảo, ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam, cũng đã có bài phát biểu nêu rõ phát triển bao trùm là một trọng tâm của Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp quốc, phản ánh nguyên tắc “không bỏ ai lại phía sau” và tầm nhìn của Liên Hợp quốc về “xây dựng một thế giới công bằng, bình đẳng, bao dung, cởi mở và bao trùm về xã hội, trong đó mọi nhu cầu của những đối tượng dễ bị tổn thương nhất đều được đáp ứng”.

Ông Kamal Malhotra cho biết, số người đói nghèo ở khu vực APEC đã giảm từ 204 triệu người năm 2005 xuống còn 185 triệu người năm 2015. Tuy nhiên, nhiệm vụ của các chính phủ không chỉ là hỗ trợ những người nghèo thoát nghèo, mà còn cần bảo đảm rằng những người ở trên ngưỡng nghèo đói không rơi trở lại tình trạng đói nghèo nữa.

“Để APEC phát triển bền vững trong giai đoạn sắp tới, các nền kinh tế mới nổi trong APEC cần tạo thêm nhiều việc làm có năng suất cao và thỏa đáng, cần tăng cường đầu tư vào đào tạo nghề, giáo dục bậc cao, hỗ trợ DN nhỏ, thúc đẩy bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ vào kinh tế, đồng thời phải bảo đảm mọi thành phần xã hội đều được tham gia vào phát triển và hưởng các lợi ích của phát triển…”, ông Kamal Malhotra nêu ý kiến.

Theo Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Ousmane Dione, APEC đã đạt được những thành tựu quan trọng trong hơn 25 năm phát triển, tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đặt ra đối với các thành viên như bất bình đẳng gia tăng, các vấn đề biến đổi khí hậu, bệnh dịch, xung đột… ngày càng nhiều và gay gắt hơn.

Ông Ousmane Dione cũng chỉ ra 5 yếu tố mang tính quyết định đối với phát triển bao trùm, gồm: Bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với tăng lương và tạo thêm việc làm, gắn tăng trưởng với đầu tư bền vững vào con người, bảo đảm bao trùm về tài chính, có các chính sách thu hẹp bất bình đẳng kinh tế để không tạo ra loại trừ xã hội, tăng cường phối hợp chính sách ở tầm quốc tế và giữa các tổ chức đa phương trong lĩnh vực tăng trưởng bao trùm.

“Ngân hàng Thế giới sẵn sàng đồng hành với các đối tác trong khu vực trong nỗ lực phát triển bao trùm”, ông Ousmane Dione khẳng định./.

Đỗ Doãn