Đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế
Quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế luôn được đảm bảo tối đa. Ảnh: TL

Chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 124,3 nghìn tỷ đồng

Ông Lê Văn Phúc - Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, thời gian qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành BHXH đã nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Theo đó, BHXH Việt Nam luôn chủ động, tích cực phối hợp cùng ngành Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về BHYT; kịp thời có giải pháp tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa người tham gia và hưởng BHYT theo luật định.

Quỹ Bảo hiểm y tế đảm bảo chi trả hầu hết các bệnh lý

BHXH Việt Nam cho biết, trong năm 2023, Quỹ BHYT đã đảm bảo chi trả hầu hết các bệnh lý và có nhiều thuốc mới, chi phí cao với số tiền chi trả lớn. Đặc biệt, có bệnh nhân đã được chi trả BHYT lên tới gần 4 tỷ đồng.

Toàn quốc hiện có trên 93,3 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 93,35% dân số (vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ), là chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân. Năm 2023 toàn quốc cũng có 174,8 triệu lượt KCB BHYT, tăng trên 23,4 triệu lượt so với năm 2022. Số chi KCB BHYT khoảng 124,3 nghìn tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2022.

Trong năm 2023, toàn ngành BHXH đã ký hợp đồng với hơn 12.851 cơ sở KCB BHYT (2.600 cơ sở KCB BHYT ký trực tiếp). Tất cả các cơ sở này đã kết nối với Hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam, với tỷ lệ liên thông dữ liệu trong ngày đạt 94,5%.

Do đó, quyền lợi của người tham gia BHYT cơ bản được đảm bảo theo quy định. Người bệnh không phải chờ đợi lâu, tình trạng nằm ghép chỉ còn xảy ra tại một vài bệnh viện tuyến trung ương; việc thiếu thuốc, vật tư y tế từng bước được khắc phục.

Đáng chú ý, BHXH Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh liên quan các sai phạm trong công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT. Đồng thời, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc của địa phương; xử lý tình trạng làm giả hồ sơ để trục lợi BHYT.

Cũng trong năm 2023, BHXH Việt Nam và Bộ Y tế đã triển khai rất tốt Đề án 06 của Chính phủ, nhằm cải cách thủ tục hành chính trong KCB BHYT. Hầu hết các cơ sở KCB đã triển khai quy trình đăng ký KCB BHYT bằng ứng dụng VNeID, VssID và thẻ căn cước công dân gắn chip.

Đến nay, 100% cơ sở KCB BHYT (12.851 cơ sở) trên toàn quốc triển khai KCB BHYT bằng căn cước công dân gắn chip, với hơn 55 triệu lượt người sử dụng hình thức này để làm thủ tục KCB, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT.

Rà soát để điều chỉnh gói quyền lợi bảo hiểm y tế

Đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế
Ảnh minh họa

Trong năm 2024, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với cả ngành Y tế và BHXH Việt Nam là xây dựng Luật BHYT (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật. Luật này sẽ được Bộ Y tế hoàn thiện, trình ban hành trong năm 2024. Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng đang phối hợp với Bộ Y tế tham mưu xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), nhằm đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho người dân.

Về vấn đề này, chia sẻ tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 mới đây, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, khẳng định: “Cân đối Quỹ BHYT không chỉ là trách nhiệm của riêng BHXH Việt Nam, mà cũng là nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Hai bên cần phối hợp chặt chẽ đảm bảo sự phát triển bền vững của quỹ BHYT, vì quyền lợi của người tham gia”.

Vì vậy, trong thời gian tới, hai ngành sẽ tiếp tục phối hợp rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT, nhằm khắc phục bất cập trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là về phát triển người tham gia BHYT. Đồng thời, tìm ra phương án tối ưu để hướng tới mục tiêu lâu dài trong chăm sóc sức khỏe, đảm bảo lợi ích của người tham gia BHYT.

Thêm ý kiến về việc xây dựng Luật BHYT sửa đổi, ông Lê Văn Phúc đã đưa ra một số đề xuất nhằm duy trì và phát triển bền vững số người tham gia BHYT. Theo đó, cần quy định để mọi đối tượng đều phải tham gia BHYT liên tục, đẩy đủ, nhất là với nhóm người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động ở khu vực phi chính thức, hộ gia đình (hiện nhóm này còn khoảng 7% chưa tham gia BHYT).

Bên cạnh đó, theo ông Phúc, cần quy định mở rộng gói quyền lợi BHYT phù hợp với khả năng đóng BHYT. Đồng thời, cần rà soát, điều chỉnh gói quyền lợi BHYT; làm rõ tiêu chí và kết quả đánh giá tính chi phí hiệu quả của thuốc, vật tư y tế, dịch vụ y tế. Cần đảm bảo công bằng trong KCB BHYT, phát triển hệ thống y tế cơ sở.

Quy định để giảm chi tiền túi từ bệnh nhân BHYT, cần tính đủ các cấu phần chi phí của giá dịch vụ KCB BHYT; yêu cầu cơ sở KCB phải đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế, không để bệnh nhân phải tự mua; không được thu thêm chi phí của người bệnh...

Kế hoạch hành động đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2024

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 234/KH-BHXH về hoạt động đối ngoại của ngành BHXH Việt Nam năm 2024.

Kế hoạch nêu rõ, công tác đối ngoại năm 2024 của ngành BHXH Việt Nam bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, quản lý tập trung của BHXH Việt Nam đối với các hoạt động đối ngoại, thông tin đối ngoại của ngành nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của ngành trong các hoạt động đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế của ngành và đất nước.

Trong năm 2024, ngành sẽ tập trung triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hiệu quả Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc về BHXH, Thỏa thuận hành chính thực hiện hiệp định và các nhiệm vụ của BHXH Việt Nam được giao tại Quyết định số 436/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, ngành BHXH tích cực triển khai các hoạt động hợp tác song phương, đa phương, chủ động, tích cực đóng góp và phát huy vai trò dẫn dắt trong các diễn đàn an sinh xã hội khu vực, thế giới; chú trọng thu hút, vận động kịp thời, quản lý hiệu quả các nguồn lực quốc tế, cả về tài chính và kỹ thuật, tận dụng tốt các cơ hội từ các xu thế mới mang lại để xây dựng ngành hiện đại, phát triển…