đại hội XIII

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tại phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28/1, đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, trình bày tham luận với chủ đề “thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp".

Đồng chí Đỗ Việt Hà thông tin, Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương là đảng bộ lớn, đặc thù, có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị. Đảng bộ bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, với 61 đảng bộ trực thuộc và hơn 8 vạn đảng viên.

Trong những năm qua Đảng ủy khối và các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở đó, từ đặc thù của Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương xác định để thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, cần gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những nội dung giải pháp quan trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 để đưa Chỉ thị 5 vào cuộc sống.

Từ đó, Đảng bộ khối chủ động chọn 3 khâu đột phá là: tiến hành xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng chi bộ và tăng cường và đổi mới công tác dân vận, nhất là trong cơ quan nhà nước.

Thông qua việc triển khai thực hiện 3 khâu đột phá, nhận thức và thực hiện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã được nâng lên một bước, nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tự giác, hăng hái, tận tụy với công việc, nhiều tấm gương về bản lĩnh chính trị, ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hết lòng, hết sức tận tụy, phục vụ nhân dân, được nhân dân yêu mến, tín nhiệm.

Theo đồng chí Đỗ Việt Hà, với vai trò là Đảng bộ có tính đặc thù, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cho rằng, để việc nêu gương hiệu quả, thiết thực hơn nữa, toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cần tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, gồm: đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên;

Thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện lý tưởng đạo đức cách mạng của Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; dũng cảm tự phê bình và phê bình.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải tự giác, gương mẫu trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Cùng thực hiện các giải pháp nêu trên, đồng chí Đỗ Việt Hà cho biết, để việc nêu gương ở Đảng bộ khối ngày càng có sức lan tỏa, Ban Thường vụ Đảng ủy khối xác định cần tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục triển khai nghiêm túc, sáng tạo các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hai là, tập trung xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ba là, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức trong thời gian vừa qua.

Đức Minh - Dương An