Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính; các cán bộ chuyên trách các Ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo, thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung, gồm: Danh mục chức danh, chức vụ tương đương và danh mục vị trí việc làm của cán bộ chuyên trách công tác đảng; thành lập Đảng bộ bộ phận Vụ Tổ chức cán bộ; việc chuyển giao đảng viên từ Đảng bộ Cục Kế hoạch - Tài chính sang Đảng bộ bộ phận Văn phòng Bộ và kiện toàn cơ cấu, mô hình tổ chức đảng của Đảng bộ bộ phận Văn phòng Bộ Tài chính.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban thường vụ Đảng uỷ
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Đức Minh

Hội nghị cũng nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Bộ Tài chính; đồng thời cho ý kiến về tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 của Ban chỉ đạo 35 Bộ Tài chính.

Hội nghị cũng dành thời gian cho ý kiến về chủ trương thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ; phân công, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ chuyên trách các Ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Phát biểu kết luận, đồng chí Cao Anh Tuấn thống nhất với các ý kiến, đề xuất của các đại biểu tham gia tại hội nghị.

Đề cập tới nội dung chức danh tương đương, danh mục vị trí việc làm, đồng chí Cao Anh Tuấn đề nghị Ban tổ chức Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia, hoàn thiện Tờ trình Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính phê duyệt dự kiến chức danh, chức vụ tương đương, danh mục vị trí việc làm của cán bộ chuyên trách công tác đảng, để tổng hợp trình Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phê duyệt, ban hành.

Đồng chí Cao Anh Tuấn cũng thống nhất nâng cấp Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ thành lập Đảng bộ bộ phận; lập Đảng bộ Văn phòng bộ trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Đảng bộ bộ phận văn phòng./.