Tham dự hội nghị, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương có: đồng chí Đỗ Việt Hà – Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Đức Minh - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng đoàn công tác số 1 và các thành viên của tổ công tác số 1.

Về phía Đảng ủy Bộ Tài chính có: đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, chủ trì hội nghị; các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo và các cán bộ chuyên trách các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Tài chính; các đồng chí đại diện cho Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ Đảng (2020 – 2025)

Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương - đồng chí Đỗ Việt Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà đã đề nghị Đảng ủy Bộ Tài chính đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, thực hiện Điều lệ Đảng từ năm 2011 – 2025; đồng thời trao đổi, làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về công tác xây dựng đảng, từ đó đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền, đặc biệt đề xuất tới Trung ương những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Đoàn cũng mong muốn lắng nghe các nhóm vấn đề, đề xuất và giải pháp có liên quan đến công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Tài chính, Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương, cũng như nêu rõ thực trạng tại sao đề xuất sửa đổi.

Theo báo cáo về thi hành Điều lệ Đảng về 9 nhóm vấn đề liên quan tới 9 chương trong Điều lệ Đảng cho thấy, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên nói riêng đã được Đảng ủy Bộ Tài chính, các cấp ủy, tổ chức đảng đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao.

Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt đến các tổ chức đảng trực thuộc về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng được quy định trong Điều lệ Đảng, qua đó góp phần bảo đảm tính bao quát, toàn diện, đầy đủ và phù hợp.

Đảng ủy Bộ Tài chính đã quán triệt, phổ biến, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện, chấp hành các nội dung các quy định của Điều lệ Đảng.

Ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII, căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương; Đảng ủy Bộ Tài chính đã chủ động phổ biến, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng triển khai các quy định, hướng dẫn của Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đảng ủy Bộ Tài chính, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã làm tốt công tác triển khai, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị, cơ bản hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đảng ủy Bộ Tài chính thường xuyên quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Tại Đảng ủy Bộ Tài chính việc thi hành nghiêm túc các nội dung, quy định của Điều lệ Đảng đã bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng...

Đảng ủy Bộ Tài chính tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ Đảng (2020 – 2025)
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Theo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho thấy, Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo các tổ chức đảng thực hiện hoàn thành và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ năm 2020 đến 2022, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương đánh giá Đảng ủy Bộ Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vai trò vị thế của Đảng ủy Bộ Tài chính, các cấp ủy đảng ngày càng được khẳng định; đồng thời, thực hiện gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng đảng với công tác xây dựng cơ quan đơn vị, công tác tổ chức cán bộ với công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Đảng ủy Bộ Tài chính, Ban Cán sự Đảng và các cấp ủy trực thuộc luôn thống nhất, đồng thuận cao, có phân công rõ trách nhiệm trong công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền đường lối Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Khối.

Đảng ủy Bộ Tài chính đã xác định đúng, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp hoạt động, sinh hoạt đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định; năng lực lãnh đạo về chính trị được phát huy; bản lĩnh chính trị, lý tưởng, đạo đức cách mạng, kỷ cương, kỷ luật và đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng, của người đảng viên ngày càng được củng cố.

Công tác xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức, công tác cán bộ, công tác đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra giám sát và công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện...

Đảng ủy Bộ Tài chính tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ Đảng (2020 – 2025)

Phiên thảo luận, trao đổi, đề xuất nhưng nội dung cần sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: Đức Minh

Dưới sự chủ trì phiên thảo luận của đồng chí Đỗ Văn Trường, đồng chí Nguyễn Đức Minh, đại diện cấp ủy 3 cơ quan (Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế), đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính đã phát biểu tham luận, thảo luận, đánh giá làm rõ hơn đối với các kết quả, ưu điểm, những hạn chế và kiến nghị nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương.