đất xanh

Đất Xanh đặt mục tiêu lợi nhuận 1.350 tỷ đồng trong năm 2021

Theo kế hoạch kinh doanh dự kiến sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông, doanh thu thuần hợp nhất mục tiêu là 9.000 tỷ đồng, tăng trưởng 311% so với năm 2020.

Về lợi nhuận, sau khi thua lỗ 495,7 tỷ đồng năm 2020, Đất Xanh tỏ ra quyết tâm lấy lại phong độ khi đặt ra mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.350 tỷ đồng.

Tại cuộc họp cổ đông sắp diễn ra, công ty cũng sẽ xem xét để thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành riêng lẻ. Theo đó, Đất Xanh sẽ tìm kiếm một số nhà đầu tư có tiềm lực tài chính vững mạnh và cam kết gắn bó lâu dài với tập đoàn này.

Công ty cũng có kế hoạch sẽ phát hành trái phiếu và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp ngành bất động sản này cũng có dự tính đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng…

Về tình hình kinh doanh đầu năm 2021, Đất Xanh đạt doanh thu thuần là 2.953,7 tỷ đồng, tăng khá mạnh so với kết quả 601,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2021 đạt 711,8 tỷ đồng, cũng tăng khá mạnh so với kết quả 94 tỷ đồng trong quý I/2020.

Tuy tăng trưởng mạnh về lợi nhuận, nhưng Đất Xanh vẫn đối mặt với tình trạng dòng tiền âm.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh quý I/2021 của Đất Xanh bị âm 516,5 tỷ đồng, trong khi 1 năm trước đó, dòng tiền thuần kinh doanh của công ty này âm 1.484,5 tỷ đồng./.

Chí Tín