Hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số

Năm 2022, Ngành Hải quan tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu cải cách, hiện đại hóa hải quan, từng bước triển khai mô hình hải quan số, hải quan thông minh. Bám sát các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, bộ, ngành và tỉnh về công tác chuyển đổi số toàn diện, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời chỉ đạo, cụ thể hóa các nhiệm vụ để triển khai phù hợp với thực tiễn công tác quản lý tại Cục Hải quan tỉnh. Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh đã xây dựng Chương trình hành động số 23-Ctr/ĐU ngày 18/2/2022 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Cục Hải quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 408/QĐ-HQQN ngày 6/5/2022 về Kế hoạch chuyển đổi số của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 2645/KH-HQQN ngày 1/8/2022 về triển khai Phong trào thi đua “Chuyển đổi số toàn diện” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025.

Dấu ấn chuyển đổi số tại Hải quan Quảng Ninh
Cục Hải quan Quảng Ninh gặp mặt doanh nghiệp năm 2022.

Hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số, công tác tuyên truyền được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chú trọng triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp về chương trình, kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan, về mô hình hải quan số, hải quan thông minh. Cục Hải quan tỉnh đã mời 25 doanh nghiệp trong địa bàn quản lý tham dự 2 chương trình hội nghị tập huấn về chuyển đổi số do Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức; Chi cục Hải quan Hoành Mô tổ chức 2 đoàn công tác đến gặp gỡ tiếp xúc tại trụ sở doanh nghiệp với 17 doanh nghiệp đang hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) tại địa bàn để phổ biến, tuyên truyền về hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan...

Dấu ấn chuyển đổi số tại Hải quan Quảng Ninh
Cán bộ công chức Hải quan Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa năm 2022.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng tích cực hỗ trợ và thúc đẩy chuyển đổi số của doanh nghiệp và các bên có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ với quá trình chuyển đổi số của ngành Hải quan. Đến nay, cơ quan Hải quan đã tuyên truyền, vận động được 15 doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chương trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh (đã có 13 doanh nghiệp được tỉnh lựa chọn tham gia chương trình thí điểm chuyển đổi số).

Hiệu quả từ việc đồng bộ, toàn diện chuyển đổi số

Triển khai công tác chuyển đổi số theo kế hoạch chuyển đổi số của ngành, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện đồng bộ, toàn diện chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ hải quan: Duy trì, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định Hệ thống khai báo, thông quan điện tử VNASSS/VCISS. 100% tờ khai đối với hàng hóa XNK được khai báo trên hệ thống thông quan tự động (trong năm đã làm thủ tục cho 60.779 tờ khai, kim ngạch 13.469.650 USD). Chủ trì, hoàn thành xây dựng 1 bài toán nghiệp vụ về lĩnh vực chống buôn lậu và xử lý vi phạm; tham gia xây dựng bài toán nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực thủ tục hải quan như công tác quản lý thuế; công tác kiểm tra, giám sát hải quan; công tác quản lý rủi ro; công tác kiểm tra sau thông quan…

Hải quan Quảng Ninh duy trì hiệu quả đề án thu thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7; đẩy mạnh thực hiện phối hợp thu ngân sách nhà nước với 42 ngân hàng thương mại; 100% phí, lệ phí được thực hiện theo phương thức điện tử, không dùng tiền mặt trong thanh toán phí, lệ phí hải quan. Chủ động theo dõi, báo cáo và xử lý kịp thời các vướng mắc, sự cố của các chương trình liên quan đến hoạt động thu nộp thuế qua ngân hàng, thu nộp điện tử; các vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp liên quan đến thu nộp, hoàn, miễn, giảm tiền thuế. Triển khai bổ sung Hệ thống Quản lý hải quan tự động (Hệ thống VASSCM) đối với 3 kho ngoại quan của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Thu hút doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan qua địa bàn

Lũy kế từ ngày 1/1-12/12/2022, Hải quan Quảng Ninh đã thu hút 1.239 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan qua địa bàn, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 15,05 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách nhà nước đã do Hải quan Quảng Ninh thực hiện đạt 15.650 tỷ đồng, đạt 156% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (10.000 tỷ đồng), đạt 148% chỉ tiêu UBND tỉnh giao (10.600 tỷ đồng) và đạt 119% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao phấn đấu (13.200 tỷ đồng). Ước thu ngân sách nhà nước hết năm 2022 đạt 16.100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đang triển khai hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin lược khai hàng hóa điện tử (e-Mannifest) ở tất cả 6/6 chi cục với 12 thủ tục phát sinh liên quan của 5 bộ, ban ngành. 100% thủ tục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện thủ tục hải quan theo phương thức điện tử; 4.217 hồ sơ được tiếp nhận và phát hành kết quả xử lý trên dịch vụ công trực tuyến HQ36a của 20 thủ tục; 3.235 lượt phương tiện xuất nhập khẩu được làm thủ tục hải quan trên hệ thống E-Manifest; 3.501 tờ khai nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành được trả trên hệ thống một cửa quốc gia; tiếp nhận 495 C/O from D điện tử các nước qua hệ thống một cửa ASEAN; 2 cảng biển, toàn bộ 26 kho ngoại quan và 1 địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu triển khai Hệ thống giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (VASSCM).

Đặc biệt, trong năm 2022, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp tích cực với Sở Thông tin truyền thông tỉnh Quảng Ninh triển khai nền tảng cửa khẩu số theo lộ trình của UBND tỉnh Quảng Ninh trên nền tảng thống nhất cùng với các nội dung, tiêu chí được Tổng cục Hải quan cho phép chia sẻ, khai thác.

Nỗ lực triển khai các hoạt động cải cách hiện đại hóa, hướng tới hải quan số, hải quan thông minh sẽ góp phần tích cực giúp Hải quan Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà ngành và tỉnh giao.