cục bao hiểm ký kết Thời báo tài chính việt nam

Đại diện Lãnh đạo Thời báo Tài chính Việt Nam và Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính ký kết Thỏa thuận hợp tác tuyên truyền về lĩnh vực bảo hiểm.

Tham dự buổi lễ ký kết, có ông Phùng Ngọc Khánh - Cục trưởng Cục quản lý, Giám sát bảo hiểm, ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam và đại diện lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban chuyên môn của hai đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam cho biết: Thời gian qua, công tác phối hợp thông tin tuyên truyền về lĩnh vực bảo hiểm và thị trường bảo hiểm đã được Thời báo Tài chính Việt Nam và Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phối hợp khá chặt chẽ, thể hiện trong việc thông tin về lĩnh vực này được chuyển tải đều đặn, có trọng tâm, trọng điểm trên các số báo in và trên báo điện tử của Thời báo Tài chính Việt Nam.

Trong 4 năm qua, đều đặn hàng tuần, Thời báo Tài chính Việt Nam đều có trang chuyên đề về bảo hiểm trên báo in, kịp thời có những bài viết theo đúng tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, kịp thời tuyên truyền các văn bản, chính sách mới tới công chúng bạn đọc, tạo sự đồng thuận của dư luận và người dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.

Đặc biệt, chuyên mục Tiền tệ - Bảo hiểm trên Thời báo Tài chính Việt Nam điện tử luôn đăng tải kịp thời những thông tin mới nhất, những vấn đề nổi bật, những bài thống kê, phân tích, bình luận đánh giá về tình hình diễn biến của thị trường, góp phần vào việc xây dựng và phát triển thị trường bảo hiểm ngày càng vững mạnh.

Tổng Biên tập Phạm Văn Hoành nhấn mạnh: “Bằng thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai đơn vị ngày hôm nay, chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trong nhiệm vụ định hướng dư luận, đưa các thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính về lĩnh vực bảo hiểm và hoạt động của thị trường bảo hiểm đến đông đảo người dân, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả”.

Theo đó, những nội dung chính của Bản thỏa thuận hợp tác sẽ được cụ thể hóa bằng mục tiêu: Tạo lập một kênh thông tin chính thống để tuyên truyền về cơ chế quản lý, giám sát, điều hành và định hướng thị trường bảo hiểm trên Thời báo Tài chính Việt Nam, nhằm định hướng và tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn ngành Tài chính, đóng góp hiệu quả hơn vào công tác xây dựng và phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam. Đồng thời cũng tạo điều kiện để Thời báo Tài chính Việt Nam đáp ứng nhu cầu bạn đọc ngày càng tốt hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục quản lý, giám sát bảo hiểm Phùng Ngọc Khánh cho biết, thị trường bảo hiểm đang phát triển triển mạnh mẽ về quy mô và số lượng doanh nghiệp. Từ 1 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) triển khai 22 sản phẩm bảo hiểm vào trước năm 1993, đến nay thị trường đã có 61 DNBH, môi giới bảo hiểm, chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài và tái bảo hiểm. Tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng cao. Nhiều vụ tổn thất lớn đã được các DNBH bồi thường hàng trăm tỷ đồng/vụ, giúp các tổ chức và cá nhân nhanh chóng ổn định sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Bảo hiểm trở thành kênh huy động vốn dài hạn hữu hiệu của nền kinh tế, góp phần tích cực vào việc thực hiện các chính sách các nhà nước về lao động, việc làm và an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế -xã hội phát triển ổn định.

Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Thời báo Tài chính Việt Nam trong suốt thời gian qua, đã luôn đồng hành cùng Cục thực hiện thông tin, tuyên truyền các sự kiện của ngành bảo hiểm, chuyển tải kịp thời thông điệp của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm và thị trường bảo hiểm đến công chúng, góp phần quan trọng vào việc phát triển thị trường bảo hiểm ngày càng vững mạnh.

Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh cũng cho biết, ngày 11/6/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1313/QĐ-BTC quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. Theo đó, phòng Thống kê và Thông tin thị trường bảo hiểm được thành lập nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thị trường bảo hiểm.

“Bản thỏa thuận ký kết giữa 2 đơn vị ngày hôm nay sẽ nâng cao hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền lĩnh vực bảo hiểm trong năm 2015 và những năm tiếp theo. 2 bên sẽ cùng nhau đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách bảo hiểm lớn và tuyên truyền cụ thể trong từng lĩnh vực như: bảo hiểm thủy sản, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm xe cơ giới.., nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo hiểm, định vị vị thế của thị trường bảo hiểm, xây dựng thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển lành mạnh, bền vững ", Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh nhấn mạnh./.

Tin và ảnh: Hồng Chi