Cầu Cần Thơ

Trạm thu phí cầu Cần Thơ. Ảnh: ST

Theo văn bản này, thực hiện yêu cầu của Bộ GTVT về việc điều chuyển trạm thu phí cầu Cần Thơ cho thành phố Cần Thơ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo Cục Quản lý đường bộ IV làm việc với địa phương để có cơ sở đề xuất xử lý tài sản.

Sau đó, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã đề nghị chuyển giao tài sản thuộc dự án xây dựng cầu Cần Thơ, trong đó đề nghị bàn giao các khu đất và tài sản trên đất thuộc dự án xây dựng cầu Cần Thơ cho thành phố Cần thơ được tiếp tục quản lý, sử dụng, trong đó bao gồm cả khu Nhà điều hành trạm thu phí cầu Cần Thơ.

Còn Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị được tiếp tục quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất nhà điều hành trạm thu phí cầu Cần Thơ làm trụ sở Chi cục Quản lý đường bộ IV./.

Trí Dũng