benh vien

Bệnh viện hạng đặc biệt; Bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Y tế sẽ xếp tuyến 1

Trước đó, Bộ Y tế phân tuyến chuyên môn kỹ thuật theo tuyến trung ương, tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; tuyến xã, phường, thị trấn. Đến thời điểm hiện tại, Bộ Y tế Bộ Y tế đề xuất phân tuyến như sau:

Tuyến 1 bao gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như: Bệnh viện hạng đặc biệt; Bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Y tế; Bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là Sở Y tế) hoặc thuộc các Bộ, ngành khác được Bộ Y tế giao nhiệm vụ là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật.

Tuyến 2 bao gồm các cơ sở: Bệnh viện hạng II trở xuống trực thuộc Bộ Y tế; Bệnh viện hạng I, hạng II trực thuộc Sở Y tế hoặc thuộc các Bộ, ngành khác.

Tuyến 3 bao gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây: Bệnh viện hạng III, hạng IV, bệnh viện chưa xếp hạng, trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh ở những địa phương chưa có bệnh viện huyện, bệnh xá công an tỉnh; Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, nhà hộ sinh.

Tuyến 4 bao gồm các cơ sở: Trạm y tế xã, phường, thị trấn; trạm xá, trạm y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức; phòng khám bác sỹ gia đình./.

TD (chinhphu.vn)