Ngày 5/6, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có tờ trình số 1946/TTr-ĐKVN gửi Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính về đề nghị điều chỉnh mức thu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành.

Theo đó, để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị đăng kiểm và duy trì hoạt động ổn định cho hệ thống đăng kiểm xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị lập phương án giá gửi Cục.

Tính đến ngày 19/5, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã nhận được 101 phương án giá từ 122 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới gửi về. Qua rà soát, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã loại bỏ 25 phương án giá kê khai chi phí quá cao so với năm trước liền kề nhưng không có thuyết minh chi tiết hoặc tỷ lệ lợi nhuận dự kiến để ở mức cao (20%).

Trên cơ sở này, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã lựa chọn 76 phương án đại diện cho 96 trung tâm đăng kiểm xe làm cơ sở lập phương án đề xuất liên Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định.

Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới với mức tăng từ 30.000 - 220.000 đồng, tùy theo loại xe, trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí theo cơ chế thị trường.

Cụ thể, phương án giá bình quân dựa trên cơ sở xác định sản lượng, tổng chi phí của hoạt động kiểm định của hệ thống các đơn vị đăng kiểm, đồng thời xác định mức lợi nhuận tạm tính là 10% trên giá thành và thuế suất thuế VAT (giá trị gia tăng) 10% trên cơ sở giá thành cộng lợi nhuận dự kiến để xác định giá dịch vụ kiểm định đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi để quy đổi mức giá kiểm định giữa các nhóm xe. Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị bổ sung mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với những xe được miễn kiểm định lần đầu là 50.000 đồng.

Trường hợp in lại tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định đối với tình huống chủ xe bị mất tem, giấy chứng nhận kiểm định hoặc xin lưu hành trở lại (sau khi xin dừng nghỉ lưu hành) thì thu bằng 50% mức giá lập hồ sơ phương tiện.

Tháng 10/2022, Cục Đăng kiểm có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải tạm thời chưa xem xét việc tăng giá dịch vụ kiểm định xe trong bối cảnh Chính phủ chỉ đạo giảm giá, giảm phí hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất và kiến nghị Bộ Tài chính chưa xem xét việc tăng giá dịch vụ kiểm định xe.

Tuy nhiên, ngày 21/3, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 02 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16 về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo Thông tư 02, từ ngày 22/3, ô tô mới được miễn kiểm định lần đầu, nhiều loại xe được kéo dài chu kỳ kiểm định.

Cục Đăng kiểm thông tin, quy định trên đã tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây lại là yếu tố tạo thêm khó khăn, làm sụt giảm doanh thu của các đơn vị đăng kiểm xe. Việc xe được áp dụng ngay chu kỳ kiểm định mới làm các trung tâm đăng kiểm giảm nguồn thu khoảng hơn 132,6 tỷ đồng./.