q
Gạo trong kho ở Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh đã sẵn sàng để cấp xuất. Ảnh: H.H

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 150 tấn gạo; 2 bộ xuồng DT2 và 50 bộ nhà bạt loại 24,5 m2 từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ninh để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và sử dụng số hàng được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18/8/2015, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) đã có quyết định về việc xuất cấp gạo, xuồng và nhà bạt từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước chỉ đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc có trách nhiệm thực hiện việc cấp xuất (không thu tiền) 150 tấn gạo, 2 bộ xuồng DT2 và 50 bộ nhà bạt loại 24,5 m2 từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ninh.

Về địa điểm giao nhận, đối với 150 tấn gạo giao trên phương tiện vận chuyển cho đơn vị nhận gạo tại trung tâm các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh. Đối với 2 bộ xuồng cao tốc DT2 và 50 bộ nhà bạt loại 24,5 m2 giao trên phương tiện vận chuyển của đơn vị nhận hàng tại kho dự trữ quốc gia.

Thời hạn thực hiện đến hết 31/8/2015.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh sớm phân bổ cho các đối tượng được hỗ trợ theo quy định./.

Lan Hương