Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất quý II/2021 đạt 23,8 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ; doanh thu thuần công ty mẹ đạt 13,4 tỷ đồng, tăng 114% so với quý II/2020.

Trong giai đoạn này, giá vốn hàng bán giảm giúp cho lợi nhuận gộp hợp nhất và của công ty mẹ đều tăng mạnh. Lợi nhuận gộp hợp nhất theo đó ghi nhận 19,6 tỷ đồng, tăng 67%, lợi nhuận gộp công ty mẹ đạt hơn 14,6 tỷ đồng, tăng trưởng 775%.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Địa ốc Sài Gòn lại tụt giảm mạnh trong quý II/2021, thể hiện ở cả kết quả kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt hơn 4,6 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt hơn 1,8 tỷ đồng, giảm 96% so với quý II năm ngoái.

Trong hoạt động tài chính của công ty mẹ, điểm đáng chú ý là công ty sụt giảm rất mạnh doanh thu hoạt động tài chính, chỉ đạt 6 triệu đồng trong quý II/2021, cùng kỳ năm trước công ty có khoản thu nhập hơn 96 tỷ đồng từ hoạt động này.

Tương tự, doanh thu hoạt động tài chính hợp nhất của Địa ốc Sài Gòn trong quý II/2021 cũng bị sụt giảm mạnh từ mức 97,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước xuống còn 32 triệu đồng trong năm nay.

Trong khi đó, chi phí hoạt động tài chính hợp nhất tăng vọt 835% từ mức 785 triệu đồng cùng kỳ năm trước lên hơn 7,3 tỷ đồng trong quý II/2021.

Công ty này cho biết doanh thu hoạt động tài chính công ty mẹ và hợp nhất giảm do công ty giảm lãi tiền gửi, giảm lãi tiền cho vay và giảm doanh thu chuyển nhượng vốn. Chi phí tài chính hợp nhất tăng do tăng chi phí lãi vay./.

Chí Tín