Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện đồng bộ giải pháp huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định tại Nghị quyết số 16 năm 2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Media