Theo đó, tỉnh Điện Biên đang tiếp tục đưa ra các giải pháp để quyết liệt thực hiện từ nay đến cuối năm, trong đó, tỉnh kiên quyết điều chuyển vốn các dự án chậm giải ngân.

Năm 2024, tỉnh Điện Biên được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn ĐTC hơn 4.070 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 5/2024, tỉnh đã giao và phân bổ chi tiết cho các dự án, công trình trên 4.065 tỷ đồng, đạt trên 99% kế hoạch giao.

Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch ĐTC trên địa bàn tỉnh chưa đạt yêu cầu đề ra. Cụ thể, hết tháng 5 vừa qua, toàn tỉnh mới giải ngân đạt gần 18% kế hoạch vốn giao; đối với nguồn vốn được phép kéo dài từ những năm trước sang năm 2024 giải ngân trên 17% kế hoạch. Đặc biệt, đến nay tỉnh vẫn còn 65 dự án có tỷ lệ giải ngân 0%.

Điện Biên kiên quyết điều chuyển vốn các dự án chậm giải ngân
Điện Biên kiên quyết điều chuyển vốn các dự án chậm giải ngân. Ảnh minh họa: H.T

Hiện, một số đơn vị trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ giải ngân thấp gồm: huyện Điện Biên (19,8%); huyện Tuần Giáo (21,5%); TP. Điện Biên Phủ (khoảng 15%); Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh (15,4%); Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp (10,1%)...

Hết tháng 5 vừa qua, toàn tỉnh Điện Biên mới giải ngân đạt gần 18% kế hoạch vốn giao; đối với nguồn vốn được phép kéo dài từ những năm trước sang năm 2024 giải ngân trên 17% kế hoạch. Đặc biệt, đến nay tỉnh vẫn còn 65 dự án có tỷ lệ giải ngân 0%.

Báo cáo từ UBND tỉnh Điện Biên cho biết, việc giải ngân vốn chậm có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là sự lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện ở một số sở, ngành, địa phương còn thiếu quyết liệt, sâu sát; thiếu quyết tâm chính trị, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy tối đa; công tác lập kế hoạch, năng lực một số đơn vị chủ đầu tư còn hạn chế.

Đơn cử như xã Hua Thanh và Thanh Nưa thuộc huyện Điện Biên được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư một số dự án, nhưng do năng lực, trình độ quản lý về dự án còn hạn chế nên hiện nay 2 xã này đang hoàn thiện thủ tục để đề nghị chuyển chủ đầu tư về các phòng, ban của huyện.

Trước tiến độ giải ngân vốn ĐTC toàn tỉnh đạt thấp, ngày 29/5 vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Chỉ thị số 2384/CT-UBND về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Tại chỉ thị, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, chủ đầu tư tập trung rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện của từng chương trình, dự án, từng nguồn vốn cụ thể; những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Yêu cầu lập kế hoạch giải ngân chi tiết và cam kết giải ngân, làm cơ sở để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện.

Đăc biệt, tỉnh lãnh đạo tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở, ngành, UBNC các huyện kiên quyết điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân theo kế hoạch đã cam kết sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn.

Đối với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để hoàn thành và giải ngân 100% vốn trong năm 2024; đồng thời các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh nếu để dự án chậm tiến độ, bị trung ương thu hồi vốn khi hết thời hạn giải ngân dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản. Thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm./.