tn

Ảnh minh họa

Kỳ thi năm nay, thí sinh sẽ dự thi 4 môn, trong đó hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, 2 môn do thí sinh tự chọn nằm trong 6 môn sau đây: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ.

Một điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đó là các phòng thi được sắp xếp theo môn thi, mỗi phòng thi chỉ được phép có tối đa 24 thí sinh, riêng phòng thi cuối cùng, được phép xếp đến 28 thí sinh. Đối với Hội đồng coi thi có từ hai trường phổ thông trở lên, không được xếp thí sinh của các trường khác nhau trong một phòng thi, trừ phòng thi cuối cùng. Đối với môn Ngoại ngữ, được xếp các thí sinh dự thi các môn Ngoại ngữ khác nhau trong cùng phòng thi nhưng phải thu bài riêng theo môn.

Thông tư mới ban hành sẽ bỏ điểm cộng với trường hợp thi vẽ, thi giải toán trên máy tính bỏ túi. Ngoài ra, điểm xét tốt nghiệp tính cả điểm trung bình năm học. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, không có bài thi nào từ 1,0 điểm trở xuống và có điểm xét tốt nghiệp bằng điểm trung bình của trung bình điểm 4 môn thi cộng với điểm trung bình cả năm lớp 12. Trước đây, điểm xét tốt nghiệp không tính điểm trung bình năm học lớp 12.

Xem chi tiết thông tư sửa đổi tại đây

Thảo Dương