Điều kiện để thuộc đối tượng được giảm thuế thuế thu nhập cá nhân
PGS. TS Lý Phương Duyên - Phó trưởng Bộ môn Thuế (Học viện Tài chính)
Trả lời: Theo Điều 3, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12, thuế TNCN hiện nay đánh vào cá nhân có thu nhập từ 10 nguồn khác nhau, trong đó có cả thu nhập từ tiền lương tiền công, thu nhập từ kinh doanh...

Điều 5, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 quy định về giảm thuế: Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Vì vậy, khó khăn do sụt giảm thu nhập và giá cả hàng hóa tăng chưa đủ điều kiện để thuộc đối tượng được giảm thuế TNCN.

Bên cạnh đó, nếu chỉ giảm thuế TNCN cho người làm công ăn lương thì chưa thực sự đảm bảo công bằng cho các đối tượng nộp thuế khác, đặc biệt là các cá nhân có thu nhập từ kinh doanh. Các quy định về việc giảm thuế trực thu - trong đó có thuế TNCN - thường có tác động trực tiếp và tức thời đến người nộp thuế. Mặc dù không có quy định giảm thuế riêng cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công nhưng Chính phủ cũng đã có các chính sách gián tiếp như: Giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng vào hàng hóa dịch vụ từ 10% xuống 8%. Đây cũng là giải pháp hỗ trợ người dân nói chung, người lao động trong các doanh nghiệp nói riêng.

Tuy nhiên, trong dài hạn, Luật Thuế thu nhập cá nhân cũng cần có những thay đổi như tăng ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh (hiện nay con số này là 100 triệu đồng/năm); bổ sung các khoản chi phí cá nhân được trừ đối với thu nhập từ tiền lương tiền công; giãn cách các bậc trong biểu thuế lũy tiến..., để đảm bảo tính toàn diện và tổng thể hơn trong việc phân phối thu nhập của các đối tượng.