Cục Dự trữ nhà nước khu vực Bình Trị Thiên

Đại diện các tập thể và cá nhân tiêu biểu của Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên được Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Phan Dũng biểu dương khen thưởng.

Những thành quả quan trọng

Đảng bộ Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên đã lãnh đạo toàn đơn vị nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành Dự trữ quốc gia (DTQG), góp phần trong việc xây dựng và ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hoạt động của DTQG trên địa bàn đã từng bước chuyển đổi thích ứng với cơ chế mới, năng động và hiệu quả hơn.

Toàn đơn vị đã đảm bảo công tác xuất- nhập hàng dự trữ không chỉ đạt 100% kế hoạch mà còn tiết kiệm chi NSNN gần 7 tỷ đồng, thông qua đấu thầu mua gạo, đấu giá bán thóc, gạo. Trong công tác bảo quản hàng hoá, vật tư dự trữ, Đảng bộ đã chỉ đạo phải lấy chất lượng hàng hoá làm thước đo năng lực và trách nhiệm của từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên. Kết quả, hàng dự trữ luôn được bảo quản an toàn, đảm bảo chất lượng.

Hiện tại Đảng bộ Cục DTNN Bình Trị Thiên trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình; có 7 chi bộ trực thuộc và tổng cộng 115 đảng viên. Đảng bộ tập trung chú trọng vào việc tổ chức học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên để nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ của công cuộc đổi mới đất nước; tạo cho cán bộ, đảng viên có lập trường, tư tưởng vững vàng, xác định được trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, cục trưởng Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên

Công tác quản lý hệ thống kho tàng thông qua việc duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống kho, nhất là nhũng vùng kho ở khu vực trọng điểm, được quan tâm chỉ đạo sát sao; đồng thời chú trọng chỉ đạo và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nhiệm vụ quốc phòng an ninh...

Công tác xây dựng Đảng ở 6 chi bộ chi cục và chi bộ Văn phòng cục luôn được quan tâm. Đảng bộ Cục DTNN Bình Trị Thiên xác định lấy đổi mới làm cơ sở cho việc củng cố tổ chức Đảng phù hợp với tổ chức của chuyên môn; ban hành kịp thời quy chế làm việc của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc, tạo điều kiện thuận lợi và sắp xếp hợp lý thời gian; từng bước vừa nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vừa đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong nhiệm kỳ qua, BCH Đảng ủy Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên...

Đối với công tác tổ chức cán bộ, Đảng bộ thực hiện đúng quy trình, quy định đảm bảo khách quan, dân chủ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy đã lãnh đạo tốt công tác cán bộ: có ý kiến chấp thuận để cấp có thẩm quyền bổ nhiệm: 3 phó cục trưởng, 8 trưởng phòng, 5 phó trưởng phòng; 3 chi cục trưởng, 5 phó chi cục trưởng.

Hướng đến mục tiêu mới

Mặc dù có nhiều thành công trong giai đoạn qua, nhưng trong tình hình hiện nay, Đảng bộ, các đảng viên thuộc Cục DTNN Bình Trị Thiên vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: cơ cở vật chất để phục vụ cho công tác dự trữ còn thiếu thốn; địa bàn được giao quản lý là những vùng thường xuyên bị thiên tai bão lụt.

Trước những thách thức trong thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Hoàng- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục DTNN Bình Trị Thiên đã bày tỏ quyết tâm chung của toàn Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc và các đảng viên toàn đơn vị.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng cho biết: “Trong nhiệm kỳ tới, toàn bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Cục DTNN Bình Trị Thiên sẽ phấn đấu để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới đề ra. Đó là việc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng ngành DTQG ngày càng vững mạnh và phát triển”.

Về những giải pháp cho chặng đường mới này, ông Nguyễn Hữu Hoàng nhấn mạnh: Đảng bộ cục sẽ tăng cường công tác lãnh đạo từ Đảng uỷ đến các chi uỷ, chi bộ, có biện pháp thật cụ thể trong công tác quản lý về mọi mặt hoạt động của đảng viên và tổ chức đảng, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành và địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; Tăng cường giáo dục, tuyên truyền vận động đối với đảng viên và cán bộ, công chức trong đơn vị; Động viên kịp thời tập thể và cá nhân có thành tích, đồng thời thực hiện kỷ luật nghiêm minh nhằm ngăn chặn đối với hiện tượng vi phạm trong đơn vị.

Đồng thời lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và Luật thực hành tiết kiệm, lãng phí, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật cán bộ, công chức,...; Thường xuyên chăm lo xây dựng tốt đời sống vật chất và tinh thần, nếp sống văn hoá mới, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong và ngoài đơn vị; Tạo mọi điều kiện và môi trường mới cho việc phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

Có thể thấy, kết quả đạt được của Đảng bộ Cục DTNN Bình Trị Thiên trong thời gian qua là đáng khích lệ, đã có bước đổi mới phát triển trong hoạt động, là bài học kinh nghiệm để Đảng bộ phát huy vai trò lãnh đạo đơn vị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Hôm nay, trước yêu cầu sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ Cục DTNN Bình Trị Thiên đang cố gắng khắc phục những khó khăn, phấn đấu vươn lên về mọi mặt, quyết tâm lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình trong trong thời gian tới; góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Hồng Sâm